นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sittichai_01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","created_at":"2010/08/25 09:35:09 +0700","asset_file_name":"sittichai_01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":24348,"deleted_at":null,"media_folder_id":55,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e01.52","modified_at":"2011/05/31 19:17:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":38066,"group_member_commentable":false}
  • Small_imjit {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","created_at":"2010/08/25 09:34:55 +0700","asset_file_name":"imjit.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":24347,"deleted_at":null,"media_folder_id":55,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e01.52","modified_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":36896,"group_member_commentable":false}
  • Small_155144_552000004565501 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:17:51 +0700","created_at":"2010/08/25 09:34:42 +0700","asset_file_name":"155144_552000004565501.JPEG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":24346,"deleted_at":null,"media_folder_id":55,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e01.52","modified_at":"2011/05/31 19:17:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":35764,"group_member_commentable":false}
  • Small__mg_7836 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:05 +0700","updated_at":"2011/06/01 16:43:57 +0700","created_at":"2010/08/25 09:34:28 +0700","asset_file_name":"_MG_7836.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":24345,"deleted_at":null,"media_folder_id":55,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e01.52","modified_at":"2011/06/01 16:43:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":45840,"group_member_commentable":false}
  • Small_p-3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:43 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","created_at":"2010/08/25 09:34:14 +0700","asset_file_name":"p-3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":24344,"deleted_at":null,"media_folder_id":55,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e01.52","modified_at":"2011/05/31 19:17:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":44003,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:40 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:18:03 +0700","created_at":"2010/08/20 14:55:04 +0700","asset_file_name":"sar52.pdf","asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":24293,"deleted_at":null,"media_folder_id":55,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"SAR \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 2552 ","modified_at":"2011/05/31 19:18:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":44152921,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:32 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","created_at":"2010/08/11 13:03:17 +0700","asset_file_name":"LEAN.pdf","asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":24184,"deleted_at":null,"media_folder_id":55,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e2553","modified_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":11539195,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:32 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:16:55 +0700","created_at":"2010/08/11 13:02:49 +0700","asset_file_name":"kpis53.pdf","asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":24183,"deleted_at":null,"media_folder_id":55,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e38\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e2553","modified_at":"2011/05/31 19:16:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":659950,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:32 +0700","updated_at":"2011/05/31 19:16:54 +0700","created_at":"2010/08/11 13:02:18 +0700","asset_file_name":"internalaudit.pdf","asset_content_type":"application/pdf","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":24182,"deleted_at":null,"media_folder_id":55,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e2553","modified_at":"2011/05/31 19:16:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":281933,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: