นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2011/05/31 16:12:11 +0700","id":9393,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2-1.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:12:11 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2008/09/15 15:17:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2746180}
  • Small_p_2 {"modified_at":"2011/05/31 16:10:32 +0700","id":9278,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:10:32 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 15:43:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":167531}
  • Small_p5 {"modified_at":"2011/05/31 16:10:32 +0700","id":9277,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:10:32 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 14:06:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":165597}
  • Small_p4 {"modified_at":"2011/05/31 16:10:31 +0700","id":9276,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:10:31 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 14:06:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127280}
  • Small_p3 {"modified_at":"2011/05/31 16:10:31 +0700","id":9275,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:10:31 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 14:06:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":176597}
  • Small_p1 {"modified_at":"2011/05/31 16:10:30 +0700","id":9273,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:10:30 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 14:05:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":168458}
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:46:54 +0700","id":9272,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e01\u0e48\u0e07_\u0e14\u0e35_\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e38\u0e02_\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c_by_sitevisit.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:46:54 +0700","media_folder_id":55,"description":"ppt \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 13:34:35 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:32:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40865280}
  • {"modified_at":"2011/05/31 16:10:29 +0700","id":9271,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"OTOP_PSU_Qaulity_Award.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:10:29 +0700","media_folder_id":55,"description":"ppt \u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 13:33:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15057408}
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:46:31 +0700","id":8972,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23-NonBudget.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:46:31 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E11 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/01 13:38:34 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58880}
ขนาดย่อ: