นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bp51 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BP51.jpg","created_at":"2008/09/01 13:31:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:06:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551\u003C/p\u003E","asset_file_size":279585,"modified_at":"2011/05/31 16:06:28 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":8971,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_untitled-10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Untitled-10.jpg","created_at":"2008/08/26 21:11:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bg","asset_file_size":35355,"modified_at":"2011/05/31 16:05:27 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":8859,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_line1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"line1.png","created_at":"2008/08/25 13:55:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:05:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"line","asset_file_size":16782,"modified_at":"2011/05/31 16:05:10 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":8832,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_uybanner2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"uybanner2.jpg","created_at":"2008/08/25 13:07:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:05:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"banner","asset_file_size":159389,"modified_at":"2011/05/31 16:05:10 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":8825,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rank {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rank.jpg","created_at":"2008/07/25 17:34:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:57:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"webo rank \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2551","asset_file_size":138019,"modified_at":"2011/05/31 15:57:28 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":7963,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_blog2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blog2.jpg","created_at":"2008/07/25 09:06:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:57:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a blogger 2 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 24 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2551","asset_file_size":140391,"modified_at":"2011/05/31 15:57:09 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":7931,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_songkhla {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"songkhla.jpg","created_at":"2008/07/21 10:34:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:56:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e20\u0e31\u0e0f\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u003Cbr /\u003E\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_file_size":139053,"modified_at":"2011/05/31 15:56:07 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":7805,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nakhon {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nakhon.jpg","created_at":"2008/07/21 10:33:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:56:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"=:=\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e20\u0e31\u0e0f\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a \u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e=:=","asset_file_size":138185,"modified_at":"2011/05/31 15:56:07 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":7804,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_scialumni2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"scialumni2.jpg","created_at":"2008/07/09 15:41:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32 40 \u0e1b\u0e35 \u0e27\u0e34\u0e14\u0e22\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E5 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_file_size":137042,"modified_at":"2011/05/31 15:54:13 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":7608,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: