นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_scialumni1 {"modified_at":"2011/05/31 15:54:12 +0700","id":7607,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"scialumni1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:12 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32 40 \u0e1b\u0e35 \u0e27\u0e34\u0e14\u0e22\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E5 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","created_at":"2008/07/09 15:41:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":154683}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:53:53 +0700","id":7583,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"news_qa_2-4.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:53:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;2 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;4 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 - \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2550","created_at":"2008/07/08 10:07:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18741673}
  • Small_ptn {"modified_at":"2011/05/31 15:52:08 +0700","id":7461,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ptn.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:52:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22 \u0e2a\u0e19\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2551","created_at":"2008/07/02 11:03:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":165663}
  • Small_som2 {"modified_at":"2011/05/31 15:50:46 +0700","id":7343,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"som2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:50:46 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0026ldquo;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0026rdquo;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E23 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2551 13.30-15.30\u003C/p\u003E","created_at":"2008/06/24 11:56:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":147341}
  • Small_som1 {"modified_at":"2011/05/31 15:50:46 +0700","id":7342,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"som1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:50:46 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0026ldquo;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0026rdquo;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E23 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2551 13.30-15.30\u003C/p\u003E","created_at":"2008/06/24 11:56:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":152091}
  • Small_pr_copy {"modified_at":"2011/05/31 15:49:02 +0700","id":7112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pr_copy.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:49:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 23 \u0e21\u0e34\u0e22 51","created_at":"2008/06/11 16:05:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":177330}
  • Small_popup {"modified_at":"2011/05/31 15:49:00 +0700","id":7102,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"popup.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:49:00 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u003C/font\u003E","created_at":"2008/06/11 12:42:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":319230}
  • Small_scitech {"modified_at":"2011/05/31 15:48:58 +0700","id":7079,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"scitech.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:48:58 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e27\u0e17\u0e17. 10 \u0e21\u0e34\u0e22 51","created_at":"2008/06/10 16:05:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":135911}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:46:52 +0700","id":6863,"commentable":true,"asset_content_type":"application/zip","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"qac.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:46:52 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e23\u0e39\u0e1b","created_at":"2008/05/30 10:10:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10323849}
ขนาดย่อ: