นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_7248 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7248.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6088,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72167,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:39:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_7213 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7213.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6087,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67070,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:38:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_7036 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7036.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6086,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90469,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:38:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_7035 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7035.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6085,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90093,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:38:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_7033 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7033.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6084,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82836,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:38:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_7031 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7031.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6083,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86396,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:37:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_7027 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7027.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6082,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85141,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:37:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_6985 {"member_only_commentable":false,"description":"work procedure","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_6985.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6081,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73364,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:36:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_6978 {"member_only_commentable":false,"description":"work procedure","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_6978.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6080,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67271,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:36:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: