นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_7248 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","id":6088,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7248.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/28 14:39:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72167}
  • Small_img_7213 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","id":6087,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7213.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/28 14:38:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67070}
  • Small_img_7036 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","id":6086,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7036.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","created_at":"2008/04/28 14:38:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90469}
  • Small_img_7035 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","id":6085,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7035.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","created_at":"2008/04/28 14:38:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90093}
  • Small_img_7033 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","id":6084,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7033.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","created_at":"2008/04/28 14:38:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82836}
  • Small_img_7031 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","id":6083,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7031.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","created_at":"2008/04/28 14:37:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86396}
  • Small_img_7027 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","id":6082,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7027.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","created_at":"2008/04/28 14:37:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85141}
  • Small_img_6985 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","id":6081,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_6985.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","media_folder_id":55,"description":"work procedure","created_at":"2008/04/28 14:36:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73364}
  • Small_img_6978 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","id":6080,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_6978.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","media_folder_id":55,"description":"work procedure","created_at":"2008/04/28 14:36:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67271}
ขนาดย่อ: