นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_7248 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_7248.jpg","created_at":"2008/04/28 14:39:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","asset_file_size":72167,"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6088,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_7213 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_7213.jpg","created_at":"2008/04/28 14:38:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","asset_file_size":67070,"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6087,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_7036 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_7036.jpg","created_at":"2008/04/28 14:38:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_file_size":90469,"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6086,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_7035 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_7035.jpg","created_at":"2008/04/28 14:38:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_file_size":90093,"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6085,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_7033 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_7033.jpg","created_at":"2008/04/28 14:38:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_file_size":82836,"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6084,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_7031 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_7031.jpg","created_at":"2008/04/28 14:37:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_file_size":86396,"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6083,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_7027 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_7027.jpg","created_at":"2008/04/28 14:37:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_file_size":85141,"modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6082,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_6985 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_6985.jpg","created_at":"2008/04/28 14:36:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"work procedure","asset_file_size":73364,"modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6081,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_6978 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_6978.jpg","created_at":"2008/04/28 14:36:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"work procedure","asset_file_size":67271,"modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6080,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: