นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_6969 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_6969.jpg","created_at":"2008/04/28 14:36:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"work procedure","asset_file_size":70156,"modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6079,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_6964 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_6964.jpg","created_at":"2008/04/28 14:35:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"work procedure","asset_file_size":70288,"modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6078,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_6961 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_6961.jpg","created_at":"2008/04/28 14:35:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"work procedure","asset_file_size":76779,"modified_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6077,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d_\u0e04\u0e13\u0e30_\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19-9April08.doc","created_at":"2008/04/28 13:30:16 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22-24 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_file_size":162304,"modified_at":"2011/06/01 15:37:50 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":6076,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"17-03-51.zip","created_at":"2008/03/24 14:44:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:31:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E17 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_file_size":2546967,"modified_at":"2011/05/31 15:31:28 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5431,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"3-2551.zip","created_at":"2008/03/24 10:59:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:31:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 QMR 3/2551 19 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2551","asset_file_size":9811298,"modified_at":"2011/05/31 15:31:27 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5427,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"word.zip","created_at":"2008/03/17 13:20:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 sar 2550","asset_file_size":1112208,"modified_at":"2011/05/31 15:30:06 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5313,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","asset_file_name":"QA\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01_14-03-51.xls","created_at":"2008/03/14 16:46:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 qa","asset_file_size":479232,"modified_at":"2011/06/01 15:37:09 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":5289,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d50_4-03-51_11.42.pdf","created_at":"2008/03/04 11:42:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e35 2550","asset_file_size":7181589,"modified_at":"2011/06/01 15:37:04 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4887,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: