นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_oke {"modified_at":"2011/05/31 15:23:59 +0700","id":4794,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"oke.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:23:59 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e32\u0e23\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e40\u0e01\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e27 share\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/29 22:12:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":332155}
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:32 +0700","id":4332,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d50.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:32 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 SAR 2550","created_at":"2008/02/14 09:55:36 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4336419}
  • Small_dscf2042 {"modified_at":"2011/05/31 15:18:42 +0700","id":4299,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2042.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:42 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e22\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2008/02/13 11:47:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102192}
  • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","id":3924,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PPT_KPI_\u0e2a\u0e01\u0e2d-11Feb08.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"power point \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2f\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c \u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e2a\u0e01\u0e2d. \u003Cbr /\u003E\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 11 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2551","created_at":"2008/02/04 14:15:00 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":242176}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:12:15 +0700","id":3767,"commentable":true,"asset_content_type":"application/zip","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SAR49.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:15 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2549","created_at":"2008/01/30 15:55:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6379871}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:12:03 +0700","id":3727,"commentable":true,"asset_content_type":"audio/mpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/10/07 07:12:30 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":2,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"KTC.mp3","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e14\u0e31\u0e1a_-_\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e42\u0e06\u0e29\u0e13\u0e32_KTC.mp3","created_at":"2008/01/30 00:12:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2151196}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:30 +0700","id":3493,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"detail.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:30 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","created_at":"2008/01/24 17:03:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74240}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:20 +0700","id":3464,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"common50_24-01-51_13.23.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:20 +0700","media_folder_id":55,"description":"common data set \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2550 ","created_at":"2008/01/24 13:42:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":387072}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:20 +0700","id":3460,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"report-in-qa-49.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:20 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2549\u0026nbsp;\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/24 11:51:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":468992}
ขนาดย่อ: