นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tab {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","asset_file_name":"tab.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":2005,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25465,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/12/20 09:05:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ภาพ2491 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e42\u0e22\u0e30","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e2491.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":848,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133522,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/27 11:28:37 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_loy3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_file_name":"loy3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":782,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":200110,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/25 23:00:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:37:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_loy2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_file_name":"loy2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":781,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113373,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/25 23:00:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:37:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_loy1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_file_name":"loy1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":780,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":213591,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/25 22:59:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:37:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_s6 {"member_only_commentable":false,"description":"6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":612,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113319,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/20 14:12:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_s5 {"member_only_commentable":false,"description":"5","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":611,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98973,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/20 14:12:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_s4 {"member_only_commentable":false,"description":"4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":610,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112634,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/20 14:11:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_s3 {"member_only_commentable":false,"description":"3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":609,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102572,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/20 14:11:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: