นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_s2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s2.jpg","created_at":"2007/11/20 14:10:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"2","asset_file_size":106786,"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":608,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_s1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s1.jpg","created_at":"2007/11/20 14:10:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":106799,"modified_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":607,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_119 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"119.jpg","created_at":"2007/11/14 23:06:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"119","asset_file_size":32971,"modified_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":490,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_118 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"118.jpg","created_at":"2007/11/14 22:21:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"118","asset_file_size":36647,"modified_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":489,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_117 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"117.jpg","created_at":"2007/11/13 23:53:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"117","asset_file_size":40191,"modified_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":468,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_116 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"116.jpg","created_at":"2007/11/13 23:52:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"116","asset_file_size":38569,"modified_at":"2011/05/31 14:32:46 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":467,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_115 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"115.jpg","created_at":"2007/11/13 23:52:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"115","asset_file_size":38788,"modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":466,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_114 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"114.jpg","created_at":"2007/11/13 23:51:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"114","asset_file_size":43156,"modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":465,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_113 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"113.jpg","created_at":"2007/11/13 23:39:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"113","asset_file_size":45280,"modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":462,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: