นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_s2 {"member_only_commentable":false,"description":"2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":608,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106786,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/20 14:10:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_s1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":607,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106799,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/20 14:10:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_119 {"member_only_commentable":false,"description":"119","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","asset_file_name":"119.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":490,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32971,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/14 23:06:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_118 {"member_only_commentable":false,"description":"118","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","asset_file_name":"118.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":489,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36647,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/14 22:21:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_117 {"member_only_commentable":false,"description":"117","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"117.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":468,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40191,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 23:53:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_116 {"member_only_commentable":false,"description":"116","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"116.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":467,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38569,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 23:52:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_115 {"member_only_commentable":false,"description":"115","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"115.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":466,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38788,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 23:52:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_114 {"member_only_commentable":false,"description":"114","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"114.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":465,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43156,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 23:51:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_113 {"member_only_commentable":false,"description":"113","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","asset_file_name":"113.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45280,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 23:39:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: