นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_s2 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","id":608,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"2","created_at":"2007/11/20 14:10:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106786}
  • Small_s1 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","id":607,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:26 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/20 14:10:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106799}
  • Small_119 {"modified_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","id":490,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"119.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","media_folder_id":55,"description":"119","created_at":"2007/11/14 23:06:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32971}
  • Small_118 {"modified_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","id":489,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"118.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:33:13 +0700","media_folder_id":55,"description":"118","created_at":"2007/11/14 22:21:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36647}
  • Small_117 {"modified_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","id":468,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"117.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:47 +0700","media_folder_id":55,"description":"117","created_at":"2007/11/13 23:53:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40191}
  • Small_116 {"modified_at":"2011/05/31 14:32:46 +0700","id":467,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"116.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:46 +0700","media_folder_id":55,"description":"116","created_at":"2007/11/13 23:52:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38569}
  • Small_115 {"modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","id":466,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"115.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","media_folder_id":55,"description":"115","created_at":"2007/11/13 23:52:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38788}
  • Small_114 {"modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","id":465,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"114.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","media_folder_id":55,"description":"114","created_at":"2007/11/13 23:51:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43156}
  • Small_113 {"modified_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","id":462,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"113.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:45 +0700","media_folder_id":55,"description":"113","created_at":"2007/11/13 23:39:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45280}
ขนาดย่อ: