นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pooya2 {"asset_file_name":"pooya2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2552","updated_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/15 15:32:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196105,"id":17904,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pooya1 {"asset_file_name":"pooya1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2552","updated_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/15 15:32:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":186556,"id":17903,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_open51 {"asset_file_name":"open51.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:06:49 +0700","media_folder_id":55,"description":"opening meeting 2551","updated_at":"2011/05/31 18:06:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/07 14:14:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":160889,"id":17711,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_close51 {"asset_file_name":"close51.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","media_folder_id":55,"description":"closing meeting 2551","updated_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/07 14:13:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":159700,"id":17710,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Closing_Meeting-print.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","media_folder_id":55,"description":"closing meeting 2551","updated_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/10/07 13:42:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":256956,"id":17709,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Closing_Meeting_\u0e15\u0e49\u0e19\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:36:00 +0700","media_folder_id":55,"description":"closing meeting 2551","updated_at":"2011/06/01 16:36:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/10/07 13:42:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":540832,"id":17708,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"tawat.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2009/10/04 15:06:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11331072,"id":17660,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"sompong.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2009/10/04 15:06:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1884672,"id":17659,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"seang.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:36 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:05:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2009/10/04 15:06:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27182080,"id":17658,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"piti.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2009/10/04 15:06:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28005376,"id":17657,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"methi.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2009/10/04 15:06:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":720384,"id":17656,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"boonsom.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:34 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 18:05:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2009/10/04 15:05:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27411968,"id":17655,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_page {"asset_file_name":"page.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:33 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:05:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/04 12:22:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":195063,"id":17654,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_new2 {"asset_file_name":"new2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:29 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","updated_at":"2011/05/31 18:05:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:38:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":165035,"id":17652,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_new1 {"asset_file_name":"new1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:28 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","updated_at":"2011/05/31 18:05:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:38:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":133638,"id":17651,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_55 {"asset_file_name":"55.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:37:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136712,"id":17650,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_44 {"asset_file_name":"44.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:37:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":128638,"id":17649,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_33 {"asset_file_name":"33.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:36:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161412,"id":17648,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_22 {"asset_file_name":"22.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:36:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137836,"id":17647,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_11 {"asset_file_name":"11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:25 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:05:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:36:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150916,"id":17646,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_audit4-6 {"asset_file_name":"audit4-6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e1b\u0e35 2551","updated_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/22 13:33:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":175845,"id":17371,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pqa-52 {"asset_file_name":"pqa-52.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/22 13:28:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":171708,"id":17370,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ml {"asset_file_name":"ml.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:55:00 +0700","media_folder_id":55,"description":"bg ml","updated_at":"2011/05/31 17:55:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/07 20:22:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":279710,"id":17048,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bggreen1 {"asset_file_name":"bggreen1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:54:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"bggreen","updated_at":"2011/05/31 17:54:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/03 11:34:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29873,"id":16962,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pk {"asset_file_name":"pk.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:53:16 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22 \u0e13 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","updated_at":"2011/05/31 17:53:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/01 13:15:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":145133,"id":16911,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: