นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_ml {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ml.jpg","created_at":"2009/09/07 20:22:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:55:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bg ml","asset_file_size":279710,"modified_at":"2011/05/31 17:55:00 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17048,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bggreen1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bggreen1.jpg","created_at":"2009/09/03 11:34:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:54:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bggreen","asset_file_size":29873,"modified_at":"2011/05/31 17:54:03 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16962,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pk {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pk.jpg","created_at":"2009/09/01 13:15:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22 \u0e13 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_file_size":145133,"modified_at":"2011/05/31 17:53:16 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16911,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mfl {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mfl.jpg","created_at":"2009/09/01 13:12:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":135322,"modified_at":"2011/05/31 17:53:16 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16910,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_qaup {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"qaup.jpg","created_at":"2009/08/31 09:42:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 \u0026quot;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e19 \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0026quot; ","asset_file_size":130318,"modified_at":"2011/05/31 17:53:01 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16879,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_che2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"che2.jpg","created_at":"2009/08/31 09:42:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 (CHE QA Online) \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_file_size":111975,"modified_at":"2011/05/31 17:53:00 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16878,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"4-2.pdf","created_at":"2009/08/20 11:55:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:50:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E","asset_file_size":51911930,"modified_at":"2011/05/31 17:50:56 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16652,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_oilll {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"oilll.jpg","created_at":"2009/08/13 15:23:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e22","asset_file_size":276539,"modified_at":"2011/05/31 17:49:39 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16578,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_nru {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nru.jpg","created_at":"2009/08/10 14:17:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:47:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":133305,"modified_at":"2011/05/31 17:47:34 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16368,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sko {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sko.jpg","created_at":"2009/08/10 14:12:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:47:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0026quot;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0026quot;","asset_file_size":147725,"modified_at":"2011/05/31 17:47:34 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16367,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_nu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nu.jpg","created_at":"2009/08/10 14:11:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:47:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e19.\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 4 \u0e2a\u0e04 52","asset_file_size":142965,"modified_at":"2011/05/31 17:47:33 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16366,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"1.gif","created_at":"2009/08/07 21:16:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:47:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hi5","asset_file_size":191,"modified_at":"2011/05/31 17:47:15 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16326,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_906111 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_906111.jpg","created_at":"2009/08/07 20:18:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:47:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"hi5","asset_file_size":275620,"modified_at":"2011/05/31 17:47:14 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16325,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_qaoaudit {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"qaoaudit.jpg","created_at":"2009/07/15 16:00:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:42:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551","asset_file_size":129440,"modified_at":"2011/05/31 17:42:24 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15955,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_upaudit29 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"upaudit29.jpg","created_at":"2009/07/01 15:04:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:39:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551","asset_file_size":174348,"modified_at":"2011/05/31 17:39:46 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15744,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_upaudit30 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"upaudit30.jpg","created_at":"2009/07/01 15:04:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:39:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551","asset_file_size":196250,"modified_at":"2011/05/31 17:39:45 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15743,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_risk23 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"risk23.jpg","created_at":"2009/06/23 10:58:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:38:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 23 \u0e21\u0e34.\u0e22.52","asset_file_size":150966,"modified_at":"2011/05/31 17:38:10 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15633,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_man {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"man.jpg","created_at":"2009/06/23 10:58:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:38:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2f 11 \u0e21\u0e34.\u0e22. 52\u003C/p\u003E","asset_file_size":141994,"modified_at":"2011/05/31 17:38:09 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15632,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_che {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"che.jpg","created_at":"2009/06/23 10:57:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:38:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 CHE 18 \u0e21\u0e34.\u0e22.52","asset_file_size":119585,"modified_at":"2011/05/31 17:38:08 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15631,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_candle {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"candle.jpg","created_at":"2009/06/23 10:57:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:38:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32 19 \u0e21\u0e34.\u0e22.52","asset_file_size":161257,"modified_at":"2011/05/31 17:38:08 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15630,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_promote {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"promote.jpg","created_at":"2009/06/17 13:19:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:36:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 2551","asset_file_size":186408,"modified_at":"2011/05/31 17:36:49 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15540,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"SetupKpis\u0026report-Fac.zip","created_at":"2009/06/08 08:54:31 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 online \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":76135042,"modified_at":"2011/06/01 16:33:00 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15454,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_r1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r1.jpg","created_at":"2009/05/25 16:46:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:31:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 \u0e13 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 15 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2552","asset_file_size":118343,"modified_at":"2011/05/31 17:31:34 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15055,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sk {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sk.jpg","created_at":"2009/05/25 16:45:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:31:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e20\u0e31\u0e0e\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 25 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2552","asset_file_size":129097,"modified_at":"2011/05/31 17:31:33 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15054,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"4-1.pdf","created_at":"2009/05/21 10:04:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:30:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21-\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552","asset_file_size":39911986,"modified_at":"2011/05/31 17:30:00 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14913,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sport3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sport3.jpg","created_at":"2009/05/15 17:23:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:28:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c 26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","asset_file_size":161181,"modified_at":"2011/05/31 17:28:16 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14810,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sport2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sport2.jpg","created_at":"2009/05/15 17:22:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:28:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c 26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","asset_file_size":166758,"modified_at":"2011/05/31 17:28:16 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14809,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sport1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sport1.jpg","created_at":"2009/05/15 17:21:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:28:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c 26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","asset_file_size":165714,"modified_at":"2011/05/31 17:28:15 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14808,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_aerobic2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"aerobic2.jpg","created_at":"2009/05/12 11:49:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 28 ","asset_file_size":88152,"modified_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14694,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_aerobic1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"aerobic1.jpg","created_at":"2009/05/12 11:38:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 28 ","asset_file_size":180740,"modified_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14693,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"Fac_new.zip","created_at":"2009/04/23 09:44:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:20:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30","asset_file_size":68424376,"modified_at":"2011/05/31 17:20:07 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14090,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_data {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"data.jpg","created_at":"2009/04/09 16:27:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:18:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e41\u0e08\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Online 8-9 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","asset_file_size":151137,"modified_at":"2011/05/31 17:18:35 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13943,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_songkran {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"songkran.jpg","created_at":"2009/04/09 16:26:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:18:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 9 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","asset_file_size":159578,"modified_at":"2011/05/31 17:18:34 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13942,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"online.zip","created_at":"2009/04/08 08:37:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 online","asset_file_size":4282195,"modified_at":"2011/05/31 17:17:26 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13867,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_testonline {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"testonline.jpg","created_at":"2009/03/26 16:07:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cfont color=\"#ff9900\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e33\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 Online\u003C/font\u003E\u003Cfont color=\"#339966\"\u003E 26 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552\u003C/font\u003E","asset_file_size":144092,"modified_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13640,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mail {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mail.jpg","created_at":"2009/03/26 12:36:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"error mail","asset_file_size":124535,"modified_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13639,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: