นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"proceeding_2553.pdf","created_at":"2010/08/11 11:59:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:16:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"proceeding 2553","asset_file_size":9727216,"modified_at":"2011/05/31 19:16:59 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24181,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"5-2.pdf","created_at":"2010/08/02 10:02:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:16:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27 \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 5 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2","asset_file_size":2933968,"modified_at":"2011/05/31 19:16:07 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24040,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bp53 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BP53.jpg","created_at":"2010/07/20 14:47:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:14:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2553","asset_file_size":212941,"modified_at":"2011/05/31 19:14:46 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23811,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"wu-psu-22-06-53.zip","created_at":"2010/06/22 13:22:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:12:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c ppt \u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21.\u0e2d. \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2553","asset_file_size":9566047,"modified_at":"2011/05/31 19:12:22 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23453,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_terd {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"terd.jpg","created_at":"2010/06/02 15:55:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33 PMQA \u0e43\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_file_size":135207,"modified_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23178,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"5-1.pdf","created_at":"2010/04/30 11:17:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 5 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","asset_file_size":3015982,"modified_at":"2011/05/31 19:05:54 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":22557,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_grayment {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"grayment.jpg","created_at":"2010/02/18 17:52:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"grayment","asset_file_size":21063,"modified_at":"2011/05/31 18:48:48 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":21063,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_gray {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gray.jpg","created_at":"2010/02/18 17:42:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"gray","asset_file_size":80181,"modified_at":"2011/05/31 18:48:47 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":21062,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_graybg {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"graybg.jpg","created_at":"2010/02/18 16:11:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"graybg","asset_file_size":85827,"modified_at":"2011/05/31 18:48:37 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":21059,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: