นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_112 {"modified_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","id":461,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"112.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","media_folder_id":55,"description":"112","created_at":"2007/11/13 23:24:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33640}
  • Small_111 {"modified_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","id":460,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"111.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","media_folder_id":55,"description":"111","created_at":"2007/11/13 23:13:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35626}
  • Small_123 {"modified_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","id":459,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"123.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:44 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E123\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/13 22:40:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33977}
  • Small_my {"modified_at":"2011/05/31 14:32:15 +0700","id":441,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"my.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:15 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1a\u0e25\u0e2d\u0e01","created_at":"2007/11/13 17:52:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":218577}
  • Small_phu {"modified_at":"2011/05/31 14:32:09 +0700","id":432,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"phu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:09 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e41\u0e2b\u0e25\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e40\u0e17\u0e1e","created_at":"2007/11/13 15:44:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":167858}
  • Small_phu6 {"modified_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","id":430,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"phu6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2007/11/13 14:23:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":342316}
  • Small_phu5 {"modified_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","id":429,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"phu5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2007/11/13 14:23:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":93515}
  • Small_phu4 {"modified_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","id":428,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"phu4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","created_at":"2007/11/13 14:22:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":132265}
  • Small_phu3 {"modified_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","id":427,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"phu3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:07 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e41\u0e2b\u0e25\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e40\u0e17\u0e1e","created_at":"2007/11/13 13:41:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":215691}
ขนาดย่อ: