นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_phu1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","asset_file_name":"phu1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":425,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198087,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/13 13:14:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bodyuy {"member_only_commentable":false,"description":"body","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","asset_file_name":"bodyuy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":237,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":112339,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/06 15:48:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bodybottom {"member_only_commentable":false,"description":"body","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","asset_file_name":"bodybottom.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":233,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81164,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/05 21:28:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_body {"member_only_commentable":false,"description":"body","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","asset_file_name":"body.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":232,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81365,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/05 21:24:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_sideuy {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eside\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","asset_file_name":"sideuy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":231,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67173,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/05 21:16:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 QMR","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","asset_file_name":"7-2550_29-10-50.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":214,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":182272,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/04 20:27:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:29:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:29:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_uybanner {"member_only_commentable":false,"description":"banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","asset_file_name":"uybanner.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":194,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134796,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/01 18:22:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_uyojung {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Euyo\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","asset_file_name":"uyojung.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":192,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93744,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/01 17:10:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bg6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","asset_file_name":"bg6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":186,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41963,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/11/01 13:02:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: