นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_phu1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phu1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e19\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e07","created_at":"2007/11/13 13:14:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","id":425,"asset_file_size":198087}
  • Small_bodyuy {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bodyuy.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"body","created_at":"2007/11/06 15:48:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:29:32 +0700","id":237,"asset_file_size":112339}
  • Small_bodybottom {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bodybottom.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"body","created_at":"2007/11/05 21:28:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","id":233,"asset_file_size":81164}
  • Small_body {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"body.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"body","created_at":"2007/11/05 21:24:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:29:30 +0700","id":232,"asset_file_size":81365}
  • Small_sideuy {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sideuy.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Eside\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/05 21:16:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:29:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:29:29 +0700","id":231,"asset_file_size":67173}
  • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"7-2550_29-10-50.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 QMR","created_at":"2007/11/04 20:27:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:29:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:29:22 +0700","id":214,"asset_file_size":182272}
  • Small_uybanner {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"uybanner.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"banner","created_at":"2007/11/01 18:22:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:57 +0700","id":194,"asset_file_size":134796}
  • Small_uyojung {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"uyojung.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Euyo\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/01 17:10:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:56 +0700","id":192,"asset_file_size":93744}
  • Small_bg6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bg6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","created_at":"2007/11/01 13:02:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","id":186,"asset_file_size":41963}
ขนาดย่อ: