นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bg4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bg4.jpg","created_at":"2007/11/01 12:53:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bg","asset_file_size":50093,"modified_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":184,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bg3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bg3.jpg","created_at":"2007/11/01 12:28:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","asset_file_size":48768,"modified_at":"2011/05/31 14:28:54 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":182,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_banner2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"banner2.jpg","created_at":"2007/10/31 16:23:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"banner","asset_file_size":67457,"modified_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":178,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bird(4)[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Bird(4)[1].jpg","created_at":"2007/10/19 17:33:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bird","asset_file_size":75512,"modified_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":107,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bird(1)[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Bird(1)[1].jpg","created_at":"2007/10/19 17:32:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bird","asset_file_size":75054,"modified_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":106,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bannerw {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bannerw.jpg","created_at":"2007/10/16 17:47:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"banner","asset_file_size":93463,"modified_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":50,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bg {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bg.jpg","created_at":"2007/10/12 13:55:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","asset_file_size":39123,"modified_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":20,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2.jpg","created_at":"2007/10/12 13:49:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07 my hump","asset_file_size":144088,"modified_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":19,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1.jpg","created_at":"2007/10/12 13:48:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07","asset_file_size":147523,"modified_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: