นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_mfl {"asset_file_name":"mfl.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:53:16 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/05/31 17:53:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/01 13:12:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":135322,"id":16910,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_qaup {"asset_file_name":"qaup.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:53:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 \u0026quot;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e19 \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0026quot; ","updated_at":"2011/05/31 17:53:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/31 09:42:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":130318,"id":16879,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_che2 {"asset_file_name":"che2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:53:00 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 (CHE QA Online) \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","updated_at":"2011/05/31 17:53:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/31 09:42:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":111975,"id":16878,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"4-2.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:50:56 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:50:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/08/20 11:55:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":51911930,"id":16652,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_oilll {"asset_file_name":"oilll.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:49:39 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e22","updated_at":"2011/05/31 17:49:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/13 15:23:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":276539,"id":16578,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_nru {"asset_file_name":"nru.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:47:34 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2011/05/31 17:47:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/10 14:17:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":133305,"id":16368,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sko {"asset_file_name":"sko.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:47:34 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0026quot;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0026quot;","updated_at":"2011/05/31 17:47:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/10 14:12:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147725,"id":16367,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_nu {"asset_file_name":"nu.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:47:33 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e21\u0e19.\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 4 \u0e2a\u0e04 52","updated_at":"2011/05/31 17:47:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/10 14:11:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":142965,"id":16366,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1 {"asset_file_name":"1.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:47:15 +0700","media_folder_id":55,"description":"hi5","updated_at":"2011/05/31 17:47:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/08/07 21:16:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":191,"id":16326,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_906111 {"asset_file_name":"IMG_906111.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:47:14 +0700","media_folder_id":55,"description":"hi5","updated_at":"2011/05/31 17:47:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/07 20:18:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":275620,"id":16325,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_qaoaudit {"asset_file_name":"qaoaudit.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:42:24 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551","updated_at":"2011/05/31 17:42:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/07/15 16:00:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129440,"id":15955,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_upaudit29 {"asset_file_name":"upaudit29.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:39:46 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551","updated_at":"2011/05/31 17:39:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/07/01 15:04:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174348,"id":15744,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_upaudit30 {"asset_file_name":"upaudit30.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:39:45 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551","updated_at":"2011/05/31 17:39:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/07/01 15:04:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196250,"id":15743,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_risk23 {"asset_file_name":"risk23.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:38:10 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 23 \u0e21\u0e34.\u0e22.52","updated_at":"2011/05/31 17:38:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/23 10:58:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150966,"id":15633,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_man {"asset_file_name":"man.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:38:09 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e2f 11 \u0e21\u0e34.\u0e22. 52\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:38:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/23 10:58:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":141994,"id":15632,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_che {"asset_file_name":"che.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:38:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21 CHE 18 \u0e21\u0e34.\u0e22.52","updated_at":"2011/05/31 17:38:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/23 10:57:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":119585,"id":15631,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_candle {"asset_file_name":"candle.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:38:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32 19 \u0e21\u0e34.\u0e22.52","updated_at":"2011/05/31 17:38:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/23 10:57:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161257,"id":15630,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_promote {"asset_file_name":"promote.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:36:49 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 2551","updated_at":"2011/05/31 17:36:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/17 13:19:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":186408,"id":15540,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"SetupKpis\u0026report-Fac.zip","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:00 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 online \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2011/06/01 16:33:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","created_at":"2009/06/08 08:54:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76135042,"id":15454,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_r1 {"asset_file_name":"r1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:31:34 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 \u0e13 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 15 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2552","updated_at":"2011/05/31 17:31:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/05/25 16:46:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":118343,"id":15055,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sk {"asset_file_name":"sk.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:31:33 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e20\u0e31\u0e0e\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 25 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2552","updated_at":"2011/05/31 17:31:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/05/25 16:45:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129097,"id":15054,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"4-1.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:30:00 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21-\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552","updated_at":"2011/05/31 17:30:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/05/21 10:04:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":39911986,"id":14913,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sport3 {"asset_file_name":"sport3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:28:16 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c 26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","updated_at":"2011/05/31 17:28:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/05/15 17:23:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161181,"id":14810,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sport2 {"asset_file_name":"sport2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:28:16 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c 26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","updated_at":"2011/05/31 17:28:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/05/15 17:22:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":166758,"id":14809,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sport1 {"asset_file_name":"sport1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:28:15 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c 26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","updated_at":"2011/05/31 17:28:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/05/15 17:21:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":165714,"id":14808,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: