นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_risk2-3 {"asset_file_name":"risk2-3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:06:25 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 2-3 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552","updated_at":"2011/05/31 17:06:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/04 09:22:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":163606,"id":13065,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sv2 {"asset_file_name":"sv2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:05:33 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23Site Visit \u0e04\u0e13\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 (\u0e27\u0e02.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07)\u003Cbr /\u003E\u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 (Best Practices)\u003Cbr /\u003E\u0026ldquo;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0026rdquo;\u003Cbr /\u003E\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 (Knowledge Sharing) \u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u003Cbr /\u003E\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23 \u0e17\u0e35\u0e48 31 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 9.30 \u0e19. \u0026ndash; 15.00 \u0e19.\u003Cbr /\u003E\u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 2202 \u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19 2 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","updated_at":"2011/05/31 17:05:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/27 14:11:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":187641,"id":12997,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_sv1 {"asset_file_name":"sv1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:04:16 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 Site Visit \u0e04\u0e13\u0e30\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003Cbr /\u003E\u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 (Best Practices) \u0026ldquo;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19\u003Cbr /\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0026rdquo; \u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u003Cbr /\u003E\u003Cbr /\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e18 \u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 9.30 \u0e19. \u0026ndash; 16.30 \u0e19. \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u003Cbr /\u003E2226 \u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23 2 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c ","updated_at":"2011/05/31 17:04:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/24 09:22:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196478,"id":12912,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_yala_mr {"asset_file_name":"yala_mr.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:04:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e21\u0e23\u0e20.\u0e22\u0e30\u0e25\u0e32 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 23 \u0e01.\u0e1e. 52","updated_at":"2011/05/31 17:04:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/23 12:40:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144908,"id":12901,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r {"asset_file_name":"r.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:03:25 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 10-11 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2552 \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 210","updated_at":"2011/05/31 17:03:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/20 09:04:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167052,"id":12871,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_out4 {"asset_file_name":"out4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:02:37 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","updated_at":"2011/05/31 17:02:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/18 14:43:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136920,"id":12808,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_out3 {"asset_file_name":"out3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:02:36 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","updated_at":"2011/05/31 17:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/18 14:42:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":121473,"id":12807,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_out2 {"asset_file_name":"out2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:02:36 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","updated_at":"2011/05/31 17:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/18 14:37:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":151316,"id":12806,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_out1 {"asset_file_name":"out1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:02:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","updated_at":"2011/05/31 17:02:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/18 14:30:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":197314,"id":12804,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_i {"asset_file_name":"i.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:14 +0700","media_folder_id":55,"description":"font i","updated_at":"2011/05/31 17:00:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 17:00:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3005,"id":12605,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_g_(9) {"asset_file_name":"g_(9).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:04 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:56:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57427,"id":12604,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_g {"asset_file_name":"g.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:49:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":125833,"id":12603,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_g_(10) {"asset_file_name":"g_(10).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:48:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":77393,"id":12602,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_g_(8) {"asset_file_name":"g_(8).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Efont glitter\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:48:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":212598,"id":12601,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_g_(7) {"asset_file_name":"g_(7).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:48:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":237923,"id":12600,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_g_(6) {"asset_file_name":"g_(6).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:47:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":214786,"id":12599,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_g_(5) {"asset_file_name":"g_(5).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:47:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":213812,"id":12598,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_g_(4) {"asset_file_name":"g_(4).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:47:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":207172,"id":12597,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_g_(3) {"asset_file_name":"g_(3).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:46:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53503,"id":12596,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_g_(2) {"asset_file_name":"g_(2).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:46:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87411,"id":12595,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_g_(1) {"asset_file_name":"g_(1).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Efont glitter\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:46:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":117567,"id":12594,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_u {"asset_file_name":"u.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","media_folder_id":55,"description":"font u","updated_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 16:42:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4605,"id":12593,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_c {"asset_file_name":"c.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:10 +0700","media_folder_id":55,"description":"font c","updated_at":"2011/05/31 17:00:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:51:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3600,"id":12589,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_l {"asset_file_name":"l.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:09 +0700","media_folder_id":55,"description":"font l","updated_at":"2011/05/31 17:00:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:49:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3340,"id":12588,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_d {"asset_file_name":"d.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"font d","updated_at":"2011/05/31 17:00:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:49:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4534,"id":12587,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_w {"asset_file_name":"w.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:06 +0700","media_folder_id":55,"description":"font w","updated_at":"2011/05/31 17:00:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:46:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6476,"id":12585,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_f {"asset_file_name":"f.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"font f","updated_at":"2011/05/31 17:00:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:43:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3204,"id":12580,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_t {"asset_file_name":"t.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"font t","updated_at":"2011/05/31 17:00:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:39:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3924,"id":12577,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_s {"asset_file_name":"s.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"font s","updated_at":"2011/05/31 17:00:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:36:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3476,"id":12575,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_m {"asset_file_name":"m.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:00 +0700","media_folder_id":55,"description":"font m","updated_at":"2011/05/31 17:00:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:34:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5971,"id":12574,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_q {"asset_file_name":"q.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:58 +0700","media_folder_id":55,"description":"font q","updated_at":"2011/05/31 16:59:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:26:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5477,"id":12572,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_e {"asset_file_name":"e.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","media_folder_id":55,"description":"font e","updated_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:22:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3877,"id":12571,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_r {"asset_file_name":"r.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","media_folder_id":55,"description":"font r","updated_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:20:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4284,"id":12570,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_y {"asset_file_name":"y.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","media_folder_id":55,"description":"font y","updated_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:08:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4127,"id":12567,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_p {"asset_file_name":"p.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","media_folder_id":55,"description":"font p","updated_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:07:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4410,"id":12565,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Ico64_o {"asset_file_name":"o.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"font o","updated_at":"2011/05/31 16:59:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:07:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4658,"id":12564,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: