นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_grayside {"member_only_commentable":false,"description":"grayside","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:17 +0700","asset_file_name":"grayside.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21058,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67501,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/02/18 16:07:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dot {"member_only_commentable":false,"description":"dot","asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:13 +0700","asset_file_name":"dot.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21051,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22202,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/02/18 15:53:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:48:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:48:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"satul","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:43 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e23\u0e14\u0e30.zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":20322,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14801403,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/01/24 22:43:06 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:38:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","asset_file_name":"4-4.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":20210,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17294589,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/01/21 11:30:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:38:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:38:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"uy","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:39 +0700","asset_file_name":"New_Folder_(2).zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":20155,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26786536,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/01/17 00:41:52 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:38:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:38:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"OP PSU","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:44 +0700","asset_file_name":"op-psu.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":19878,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1170432,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/01/05 13:07:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:44 +0700","asset_file_name":"champ.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":19877,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9109887,"media_folder_id":55,"created_at":"2010/01/05 13:06:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:42 +0700","asset_file_name":"qmr4-2552.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":19037,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11112137,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/30 10:23:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:25:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:25:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_portal3 {"member_only_commentable":false,"description":"portal pmqa","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","asset_file_name":"portal3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18946,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196808,"media_folder_id":55,"created_at":"2009/11/25 14:19:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: