นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

Main > preeyaporn.s

No folder found
  • Small_grayside {"asset_file_name":"grayside.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:48:36 +0700","media_folder_id":55,"description":"grayside","updated_at":"2011/05/31 18:48:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/18 16:07:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67501,"id":21058,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dot {"asset_file_name":"dot.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:48:33 +0700","media_folder_id":55,"description":"dot","updated_at":"2011/05/31 18:48:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/02/18 15:53:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22202,"id":21051,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"\u0e40\u0e23\u0e14\u0e30.zip","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:56 +0700","media_folder_id":55,"description":"satul","updated_at":"2011/06/01 16:38:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","created_at":"2010/01/24 22:43:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":14801403,"id":20322,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"4-4.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:38:54 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 4","updated_at":"2011/05/31 18:38:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/01/21 11:30:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":17294589,"id":20210,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"New_Folder_(2).zip","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:38:47 +0700","media_folder_id":55,"description":"uy","updated_at":"2011/06/01 16:38:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","created_at":"2010/01/17 00:41:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26786536,"id":20155,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"op-psu.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","media_folder_id":55,"description":"OP PSU","updated_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2010/01/05 13:07:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1170432,"id":19878,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"champ.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c","updated_at":"2011/05/31 18:34:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2010/01/05 13:06:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9109887,"id":19877,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"qmr4-2552.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:25:21 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d","updated_at":"2011/05/31 18:25:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/11/30 10:23:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11112137,"id":19037,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_portal3 {"asset_file_name":"portal3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"portal pmqa","updated_at":"2011/05/31 18:24:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/11/25 14:19:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196808,"id":18946,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: