นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_n {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"n.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font n","created_at":"2009/02/06 15:06:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:59:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:59:52 +0700","id":12563,"asset_file_size":6001}
 • Ico64_a {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"a.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font a","created_at":"2009/02/06 15:05:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:59:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:59:51 +0700","id":12561,"asset_file_size":5090}
 • Ico64_bannerg {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bannerG.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"banner green","created_at":"2009/02/06 13:21:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:59:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:59:50 +0700","id":12560,"asset_file_size":153407}
 • Ico64_bodygr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bodyGr.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"body green","created_at":"2009/02/05 16:45:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:59:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:59:31 +0700","id":12527,"asset_file_size":106444}
 • Ico64_side-gr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"side-Gr.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"side green","created_at":"2009/02/05 16:31:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","id":12525,"asset_file_size":72265}
 • Ico64_bggr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bgGr.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"bg green","created_at":"2009/02/05 16:17:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","id":12521,"asset_file_size":86441}
 • Ico64_arobic3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arobic3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 2\u0026nbsp;\u0e01\u0e1e 52","created_at":"2009/02/04 12:02:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:59:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:59:08 +0700","id":12483,"asset_file_size":158753}
 • Ico64_arobic2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arobic2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 2\u0026nbsp;\u0e01\u0e1e 52","created_at":"2009/02/04 12:02:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:59:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:59:07 +0700","id":12482,"asset_file_size":145009}
 • Ico64_arobic1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arobic1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 2\u0026nbsp;\u0e01\u0e1e 52","created_at":"2009/02/04 12:01:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:59:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:59:07 +0700","id":12481,"asset_file_size":136701}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"3-4.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 4","created_at":"2009/01/23 10:57:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:57:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:57:13 +0700","id":12294,"asset_file_size":14914041}
 • {"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","asset_file_name":"santa.swf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ehappy new year 2008\u003C/p\u003E","created_at":"2008/12/26 10:02:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:52:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:52:36 +0700","id":11963,"asset_file_size":107929}
 • Ico64_hae {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hae.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e2b","created_at":"2008/11/24 16:40:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:41:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:41:49 +0700","id":11334,"asset_file_size":139094}
 • Ico64_yala {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yala.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 21 \u0e1e\u0e22 51\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E","created_at":"2008/11/21 16:45:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:41:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:41:05 +0700","id":11293,"asset_file_size":151340}
 • Ico64_sad {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sad.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e14\u0e35\u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32 \u0026quot;\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e42\u0e2a\u0e17\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e20\u0e04\u0e34\u0e19\u0e35 \u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0026quot; \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e2b\u0e07\u0e28\u0e4c\u0e25\u0e14\u0e32\u0e23\u0e21\u0e20\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 14 \u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19 2551 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 09.00-10.00 \u0e19.","created_at":"2008/11/17 16:27:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:39:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:39:56 +0700","id":11186,"asset_file_size":160707}
 • Ico64_inqao {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"inqao.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Ca rel=\"bookmark\" href=\"http://psuqao.multiply.com/photos/album/35/35\" onclick=\"return show_album()\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 2550 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/a\u003E\u0026nbsp;7 \u0e1e.\u0e22. 51","created_at":"2008/11/07 10:42:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:35:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:35:53 +0700","id":10884,"asset_file_size":126785}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"3-3.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3","created_at":"2008/11/03 15:32:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:33:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:33:25 +0700","id":10694,"asset_file_size":39792208}
 • Ico64_close {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"close.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"closing meeting 14 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2551","created_at":"2008/10/14 17:05:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:25:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:25:35 +0700","id":10174,"asset_file_size":147122}
 • Ico64_open {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"opening meeting 13 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2551","created_at":"2008/10/13 14:36:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:25:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:25:30 +0700","id":10160,"asset_file_size":164143}
 • Ico64_5s3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5s3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"5\u0e2a \u0e2a\u0e19\u0e2d. 26\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551","created_at":"2008/09/27 20:21:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:16:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:40 +0700","id":9677,"asset_file_size":174975}
 • Ico64_5s2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5s2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"5\u0e2a \u0e2a\u0e19\u0e2d. 26 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551","created_at":"2008/09/27 20:05:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:16:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:39 +0700","id":9676,"asset_file_size":137187}
 • Ico64_5s1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5s1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"5\u0e2a \u0e2a\u0e19\u0e2d. 26 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551","created_at":"2008/09/27 20:04:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:16:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:16:39 +0700","id":9675,"asset_file_size":163323}
 • Ico64_health {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"health.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e27\u0e21\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25 \u0e04\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E7 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/17 09:38:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:13:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:13:37 +0700","id":9422,"asset_file_size":151922}
 • Ico64_in {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"in.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 18 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2551 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21 \u0e1a\u0e35\u0e1e\u0e35 \u0e41\u0e01\u0e23\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e17\u0e32\u0e27\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/16 15:21:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:13:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:13:30 +0700","id":9411,"asset_file_size":149452}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"1-1.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;1 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2008/09/15 15:53:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:13:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:13:25 +0700","id":9398,"asset_file_size":2253514}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"2-3.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3","created_at":"2008/09/15 15:34:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:13:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:13:13 +0700","id":9396,"asset_file_size":22030229}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"3-2.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2008/09/15 15:26:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:12:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:12:56 +0700","id":9395,"asset_file_size":60914352}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"2-2.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2008/09/15 15:18:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:12:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:12:14 +0700","id":9394,"asset_file_size":581958}
 • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"2-1.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","created_at":"2008/09/15 15:17:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:12:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:12:11 +0700","id":9393,"asset_file_size":2746180}
 • Ico64_p_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 15:43:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:10:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:10:32 +0700","id":9278,"asset_file_size":167531}
 • Ico64_p5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 14:06:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:10:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:10:32 +0700","id":9277,"asset_file_size":165597}
 • Ico64_p4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 14:06:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:10:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:10:31 +0700","id":9276,"asset_file_size":127280}
 • Ico64_p3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 14:06:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:10:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:10:31 +0700","id":9275,"asset_file_size":176597}
 • Ico64_p1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 14:05:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:10:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:10:30 +0700","id":9273,"asset_file_size":168458}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e40\u0e01\u0e48\u0e07_\u0e14\u0e35_\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e38\u0e02_\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c_by_sitevisit.ppt","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"ppt \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 13:34:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:32:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:46:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:46:54 +0700","id":9272,"asset_file_size":40865280}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"OTOP_PSU_Qaulity_Award.ppt","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"ppt \u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","created_at":"2008/09/11 13:33:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:10:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:10:29 +0700","id":9271,"asset_file_size":15057408}
 • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23-NonBudget.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E11 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551\u003C/p\u003E","created_at":"2008/09/01 13:38:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:46:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:46:31 +0700","id":8972,"asset_file_size":58880}
ขนาดย่อ: