นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_portal2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"portal2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"portal pmqa","created_at":"2009/11/25 14:19:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:24:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:24:07 +0700","id":18945,"asset_file_size":198490}
  • Small_portal1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"portal1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"portal PMQA","created_at":"2009/11/25 14:18:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:24:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:24:06 +0700","id":18944,"asset_file_size":112912}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19_TQA.ppt","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 TQA","created_at":"2009/11/23 12:14:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","id":18893,"asset_file_size":78848}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"OG.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e33\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35 (Organizational Governance : OG)","created_at":"2009/11/23 11:55:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:23:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:23:25 +0700","id":18892,"asset_file_size":3014484}
  • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21_1-8_PMQA52.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23 1-8 PMQA 52","created_at":"2009/11/23 11:34:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","id":18889,"asset_file_size":502784}
  • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07_Assessment_Processes_List.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 Assessment Processes List","created_at":"2009/11/23 11:34:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","id":18888,"asset_file_size":58880}
  • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"TQA_Self-Assessment_\u0e1b\u0e35_2552.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0026nbsp; (TQA Self Assessment) \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2552","created_at":"2009/11/23 11:34:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","id":18887,"asset_file_size":485888}
  • Small_pmqa16-17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmqa16-17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"PMQA16-17 \u0e18\u0e0452","created_at":"2009/11/17 15:11:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:21:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:21:47 +0700","id":18757,"asset_file_size":159332}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"4-3.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 4-3","created_at":"2009/11/13 14:47:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:20:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:20:52 +0700","id":18679,"asset_file_size":4484473}
ขนาดย่อ: