นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_aerobic2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"aerobic2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 28 ","created_at":"2009/05/12 11:49:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","id":14694,"asset_file_size":88152}
 • Tiny_aerobic1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"aerobic1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 28 ","created_at":"2009/05/12 11:38:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","id":14693,"asset_file_size":180740}
 • {"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"Fac_new.zip","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30","created_at":"2009/04/23 09:44:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:20:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:20:07 +0700","id":14090,"asset_file_size":68424376}
 • Tiny_data {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"data.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e41\u0e08\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Online 8-9 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","created_at":"2009/04/09 16:27:51 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:18:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:18:35 +0700","id":13943,"asset_file_size":151137}
 • Tiny_songkran {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"songkran.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 9 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","created_at":"2009/04/09 16:26:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:18:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:18:34 +0700","id":13942,"asset_file_size":159578}
 • {"asset_content_type":"application/zip","asset_file_name":"online.zip","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 online","created_at":"2009/04/08 08:37:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:17:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:17:26 +0700","id":13867,"asset_file_size":4282195}
 • Tiny_testonline {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"testonline.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cfont color=\"#ff9900\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e33\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 Online\u003C/font\u003E\u003Cfont color=\"#339966\"\u003E 26 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552\u003C/font\u003E","created_at":"2009/03/26 16:07:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","id":13640,"asset_file_size":144092}
 • Tiny_mail {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mail.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"error mail","created_at":"2009/03/26 12:36:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","id":13639,"asset_file_size":124535}
 • Tiny_risk2-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"risk2-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 2-3 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552","created_at":"2009/03/04 09:22:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:06:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:06:25 +0700","id":13065,"asset_file_size":163606}
 • Tiny_sv2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sv2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23Site Visit \u0e04\u0e13\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 (\u0e27\u0e02.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07)\u003Cbr /\u003E\u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 (Best Practices)\u003Cbr /\u003E\u0026ldquo;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0026rdquo;\u003Cbr /\u003E\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 (Knowledge Sharing) \u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u003Cbr /\u003E\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23 \u0e17\u0e35\u0e48 31 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 9.30 \u0e19. \u0026ndash; 15.00 \u0e19.\u003Cbr /\u003E\u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 2202 \u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19 2 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","created_at":"2009/02/27 14:11:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:05:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:05:33 +0700","id":12997,"asset_file_size":187641}
 • Tiny_sv1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sv1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 Site Visit \u0e04\u0e13\u0e30\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003Cbr /\u003E\u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 (Best Practices) \u0026ldquo;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19\u003Cbr /\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0026rdquo; \u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u003Cbr /\u003E\u003Cbr /\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e18 \u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 9.30 \u0e19. \u0026ndash; 16.30 \u0e19. \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u003Cbr /\u003E2226 \u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23 2 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c ","created_at":"2009/02/24 09:22:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:04:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:04:16 +0700","id":12912,"asset_file_size":196478}
 • Tiny_yala_mr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yala_mr.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e21\u0e23\u0e20.\u0e22\u0e30\u0e25\u0e32 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 23 \u0e01.\u0e1e. 52","created_at":"2009/02/23 12:40:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:04:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:04:03 +0700","id":12901,"asset_file_size":144908}
 • Tiny_r {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"r.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 10-11 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2552 \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 210","created_at":"2009/02/20 09:04:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:03:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:03:25 +0700","id":12871,"asset_file_size":167052}
 • Tiny_out4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"out4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","created_at":"2009/02/18 14:43:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:02:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:02:37 +0700","id":12808,"asset_file_size":136920}
 • Tiny_out3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"out3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","created_at":"2009/02/18 14:42:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:02:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:02:36 +0700","id":12807,"asset_file_size":121473}
 • Tiny_out2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"out2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","created_at":"2009/02/18 14:37:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:02:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:02:36 +0700","id":12806,"asset_file_size":151316}
 • Tiny_out1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"out1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","created_at":"2009/02/18 14:30:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:02:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:02:35 +0700","id":12804,"asset_file_size":197314}
 • Tiny_i {"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"i.gif","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font i","created_at":"2009/02/06 17:00:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:00:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:14 +0700","id":12605,"asset_file_size":3005}
 • Tiny_g_(9) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(9).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:56:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:04 +0700","id":12604,"asset_file_size":57427}
 • Tiny_g {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:49:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","id":12603,"asset_file_size":125833}
 • Tiny_g_(10) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(10).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:48:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","id":12602,"asset_file_size":77393}
 • Tiny_g_(8) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(8).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Efont glitter\u003C/p\u003E","created_at":"2009/02/06 16:48:34 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","id":12601,"asset_file_size":212598}
 • Tiny_g_(7) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(7).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:48:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","id":12600,"asset_file_size":237923}
 • Tiny_g_(6) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(6).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:47:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","id":12599,"asset_file_size":214786}
 • Tiny_g_(5) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(5).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"font glitter","created_at":"2009/02/06 16:47:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","id":12598,"asset_file_size":213812}
ขนาดย่อ: