นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_aerobic2 {"asset_file_name":"aerobic2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 28 ","updated_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/05/12 11:49:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88152,"id":14694,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_aerobic1 {"asset_file_name":"aerobic1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e2d. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 28 ","updated_at":"2011/05/31 17:27:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/05/12 11:38:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":180740,"id":14693,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"Fac_new.zip","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:20:07 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30","updated_at":"2011/05/31 17:20:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","created_at":"2009/04/23 09:44:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68424376,"id":14090,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_data {"asset_file_name":"data.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:18:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e41\u0e08\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Online 8-9 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","updated_at":"2011/05/31 17:18:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/09 16:27:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":151137,"id":13943,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_songkran {"asset_file_name":"songkran.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:18:34 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c 9 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2552","updated_at":"2011/05/31 17:18:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/04/09 16:26:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":159578,"id":13942,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"online.zip","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:17:26 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 online","updated_at":"2011/05/31 17:17:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","created_at":"2009/04/08 08:37:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4282195,"id":13867,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_testonline {"asset_file_name":"testonline.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cfont color=\"#ff9900\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30/\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e33\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 Online\u003C/font\u003E\u003Cfont color=\"#339966\"\u003E 26 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552\u003C/font\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/26 16:07:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144092,"id":13640,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_mail {"asset_file_name":"mail.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","media_folder_id":55,"description":"error mail","updated_at":"2011/05/31 17:14:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/26 12:36:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":124535,"id":13639,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_risk2-3 {"asset_file_name":"risk2-3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:06:25 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 2-3 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552","updated_at":"2011/05/31 17:06:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/03/04 09:22:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":163606,"id":13065,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sv2 {"asset_file_name":"sv2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:05:33 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23Site Visit \u0e04\u0e13\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 (\u0e27\u0e02.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07)\u003Cbr /\u003E\u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 (Best Practices)\u003Cbr /\u003E\u0026ldquo;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0026rdquo;\u003Cbr /\u003E\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49 (Knowledge Sharing) \u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u003Cbr /\u003E\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23 \u0e17\u0e35\u0e48 31 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 9.30 \u0e19. \u0026ndash; 15.00 \u0e19.\u003Cbr /\u003E\u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 2202 \u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19 2 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","updated_at":"2011/05/31 17:05:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/27 14:11:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":187641,"id":12997,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sv1 {"asset_file_name":"sv1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:04:16 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 Site Visit \u0e04\u0e13\u0e30\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003Cbr /\u003E\u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 (Best Practices) \u0026ldquo;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19\u003Cbr /\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0026rdquo; \u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e20\u0e32\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u003Cbr /\u003E\u003Cbr /\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e18 \u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2552 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 9.30 \u0e19. \u0026ndash; 16.30 \u0e19. \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u003Cbr /\u003E2226 \u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23 2 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c ","updated_at":"2011/05/31 17:04:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/24 09:22:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":196478,"id":12912,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_yala_mr {"asset_file_name":"yala_mr.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:04:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e21\u0e23\u0e20.\u0e22\u0e30\u0e25\u0e32 \u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 23 \u0e01.\u0e1e. 52","updated_at":"2011/05/31 17:04:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/23 12:40:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144908,"id":12901,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_r {"asset_file_name":"r.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:03:25 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 10-11 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2552 \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 210","updated_at":"2011/05/31 17:03:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/20 09:04:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167052,"id":12871,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_out4 {"asset_file_name":"out4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:02:37 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","updated_at":"2011/05/31 17:02:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/18 14:43:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136920,"id":12808,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_out3 {"asset_file_name":"out3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:02:36 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","updated_at":"2011/05/31 17:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/18 14:42:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":121473,"id":12807,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_out2 {"asset_file_name":"out2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:02:36 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","updated_at":"2011/05/31 17:02:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/18 14:37:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":151316,"id":12806,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_out1 {"asset_file_name":"out1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:02:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","updated_at":"2011/05/31 17:02:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/18 14:30:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":197314,"id":12804,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_i {"asset_file_name":"i.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:14 +0700","media_folder_id":55,"description":"font i","updated_at":"2011/05/31 17:00:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 17:00:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3005,"id":12605,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_g_(9) {"asset_file_name":"g_(9).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:04 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:56:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":57427,"id":12604,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_g {"asset_file_name":"g.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:49:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":125833,"id":12603,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_g_(10) {"asset_file_name":"g_(10).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:48:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":77393,"id":12602,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_g_(8) {"asset_file_name":"g_(8).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Efont glitter\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:48:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":212598,"id":12601,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_g_(7) {"asset_file_name":"g_(7).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:48:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":237923,"id":12600,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_g_(6) {"asset_file_name":"g_(6).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:47:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":214786,"id":12599,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_g_(5) {"asset_file_name":"g_(5).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:47:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":213812,"id":12598,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: