นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

Main > preeyaporn.s

No folder found
  • Small_portal2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"portal2.jpg","created_at":"2009/11/25 14:19:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:24:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"portal pmqa","asset_file_size":198490,"modified_at":"2011/05/31 18:24:07 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18945,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_portal1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"portal1.jpg","created_at":"2009/11/25 14:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:24:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"portal PMQA","asset_file_size":112912,"modified_at":"2011/05/31 18:24:06 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18944,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19_TQA.ppt","created_at":"2009/11/23 12:14:57 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 TQA","asset_file_size":78848,"modified_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18893,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"OG.pdf","created_at":"2009/11/23 11:55:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:23:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e33\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35 (Organizational Governance : OG)","asset_file_size":3014484,"modified_at":"2011/05/31 18:23:25 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18892,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21_1-8_PMQA52.doc","created_at":"2009/11/23 11:34:46 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23 1-8 PMQA 52","asset_file_size":502784,"modified_at":"2011/06/01 16:37:35 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18889,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07_Assessment_Processes_List.doc","created_at":"2009/11/23 11:34:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 Assessment Processes List","asset_file_size":58880,"modified_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18888,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"TQA_Self-Assessment_\u0e1b\u0e35_2552.doc","created_at":"2009/11/23 11:34:01 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0026nbsp; (TQA Self Assessment) \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2552","asset_file_size":485888,"modified_at":"2011/06/01 16:37:34 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18887,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pmqa16-17 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pmqa16-17.jpg","created_at":"2009/11/17 15:11:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:21:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"PMQA16-17 \u0e18\u0e0452","asset_file_size":159332,"modified_at":"2011/05/31 18:21:47 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18757,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"4-3.pdf","created_at":"2009/11/13 14:47:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:20:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 4-3","asset_file_size":4484473,"modified_at":"2011/05/31 18:20:52 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":18679,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: