นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_g_(4) {"asset_file_name":"g_(4).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:47:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":207172,"id":12597,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_g_(3) {"asset_file_name":"g_(3).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:46:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":53503,"id":12596,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_g_(2) {"asset_file_name":"g_(2).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"font glitter","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:46:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87411,"id":12595,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_g_(1) {"asset_file_name":"g_(1).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Efont glitter\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 16:46:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":117567,"id":12594,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_u {"asset_file_name":"u.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","media_folder_id":55,"description":"font u","updated_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 16:42:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4605,"id":12593,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_c {"asset_file_name":"c.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:10 +0700","media_folder_id":55,"description":"font c","updated_at":"2011/05/31 17:00:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:51:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3600,"id":12589,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_l {"asset_file_name":"l.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:09 +0700","media_folder_id":55,"description":"font l","updated_at":"2011/05/31 17:00:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:49:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3340,"id":12588,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_d {"asset_file_name":"d.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"font d","updated_at":"2011/05/31 17:00:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:49:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4534,"id":12587,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_w {"asset_file_name":"w.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:06 +0700","media_folder_id":55,"description":"font w","updated_at":"2011/05/31 17:00:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:46:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6476,"id":12585,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_f {"asset_file_name":"f.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"font f","updated_at":"2011/05/31 17:00:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:43:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3204,"id":12580,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_t {"asset_file_name":"t.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"font t","updated_at":"2011/05/31 17:00:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:39:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3924,"id":12577,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_s {"asset_file_name":"s.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:01 +0700","media_folder_id":55,"description":"font s","updated_at":"2011/05/31 17:00:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:36:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3476,"id":12575,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_m {"asset_file_name":"m.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:00:00 +0700","media_folder_id":55,"description":"font m","updated_at":"2011/05/31 17:00:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:34:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5971,"id":12574,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_q {"asset_file_name":"q.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:58 +0700","media_folder_id":55,"description":"font q","updated_at":"2011/05/31 16:59:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:26:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5477,"id":12572,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_e {"asset_file_name":"e.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","media_folder_id":55,"description":"font e","updated_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:22:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3877,"id":12571,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_r {"asset_file_name":"r.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","media_folder_id":55,"description":"font r","updated_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:20:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4284,"id":12570,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_y {"asset_file_name":"y.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","media_folder_id":55,"description":"font y","updated_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:08:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4127,"id":12567,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_p {"asset_file_name":"p.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","media_folder_id":55,"description":"font p","updated_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:07:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4410,"id":12565,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_o {"asset_file_name":"o.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"font o","updated_at":"2011/05/31 16:59:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:07:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4658,"id":12564,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_n {"asset_file_name":"n.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:52 +0700","media_folder_id":55,"description":"font n","updated_at":"2011/05/31 16:59:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:06:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6001,"id":12563,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_a {"asset_file_name":"a.gif","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:51 +0700","media_folder_id":55,"description":"font a","updated_at":"2011/05/31 16:59:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2009/02/06 15:05:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5090,"id":12561,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bannerg {"asset_file_name":"bannerG.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:50 +0700","media_folder_id":55,"description":"banner green","updated_at":"2011/05/31 16:59:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/06 13:21:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":153407,"id":12560,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bodygr {"asset_file_name":"bodyGr.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:31 +0700","media_folder_id":55,"description":"body green","updated_at":"2011/05/31 16:59:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/05 16:45:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":106444,"id":12527,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_side-gr {"asset_file_name":"side-Gr.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","media_folder_id":55,"description":"side green","updated_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/05 16:31:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72265,"id":12525,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bggr {"asset_file_name":"bgGr.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","media_folder_id":55,"description":"bg green","updated_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/05 16:17:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86441,"id":12521,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: