นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_bp51 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:29 +0700","asset_file_name":"BP51.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8971,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":279585,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/09/01 13:31:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:06:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:06:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_untitled-10 {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","asset_file_name":"Untitled-10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8859,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35355,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/08/26 21:11:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:05:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:05:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_line1 {"member_only_commentable":false,"description":"line","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","asset_file_name":"line1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":8832,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16782,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/08/25 13:55:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:05:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:05:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_uybanner2 {"member_only_commentable":false,"description":"banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","asset_file_name":"uybanner2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8825,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159389,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/08/25 13:07:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:05:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:05:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_rank {"member_only_commentable":false,"description":"webo rank \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","asset_file_name":"rank.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7963,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138019,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/07/25 17:34:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:57:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:57:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_blog2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a blogger 2 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 24 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:27 +0700","asset_file_name":"blog2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7931,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140391,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/07/25 09:06:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:57:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:57:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_songkhla {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e20\u0e31\u0e0f\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u003Cbr /\u003E\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","asset_file_name":"songkhla.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7805,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139053,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/07/21 10:34:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:56:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:56:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_nakhon {"member_only_commentable":false,"description":"=:=\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e20\u0e31\u0e0f\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a \u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e=:=","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","asset_file_name":"nakhon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7804,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138185,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/07/21 10:33:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:56:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:56:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_scialumni2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32 40 \u0e1b\u0e35 \u0e27\u0e34\u0e14\u0e22\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E5 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:08 +0700","asset_file_name":"scialumni2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7608,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137042,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/07/09 15:41:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_scialumni1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32 40 \u0e1b\u0e35 \u0e27\u0e34\u0e14\u0e22\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E5 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:08 +0700","asset_file_name":"scialumni1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7607,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154683,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/07/09 15:41:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:54:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:54:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;2 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;4 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 - \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:07 +0700","asset_file_name":"news_qa_2-4.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":7583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18741673,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/07/08 10:07:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:53:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:53:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_ptn {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22 \u0e2a\u0e19\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:59 +0700","asset_file_name":"ptn.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7461,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165663,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/07/02 11:03:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:52:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:52:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_som2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0026ldquo;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0026rdquo;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E23 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2551 13.30-15.30\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","asset_file_name":"som2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147341,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/06/24 11:56:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:50:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:50:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_som1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0026ldquo;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0026rdquo;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E23 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2551 13.30-15.30\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","asset_file_name":"som1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152091,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/06/24 11:56:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:50:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:50:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pr_copy {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 23 \u0e21\u0e34\u0e22 51","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:34 +0700","asset_file_name":"pr_copy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7112,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":177330,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/06/11 16:05:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:49:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:49:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_popup {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:34 +0700","asset_file_name":"popup.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7102,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":319230,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/06/11 12:42:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:49:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:49:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_scitech {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e27\u0e17\u0e17. 10 \u0e21\u0e34\u0e22 51","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:32 +0700","asset_file_name":"scitech.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7079,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135911,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/06/10 16:05:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:48:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:48:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:11 +0700","asset_file_name":"qac.zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":6863,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10323849,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/30 10:10:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:46:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:46:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_qac7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:05 +0700","asset_file_name":"qac7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6751,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":151438,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 16:34:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pr5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6742,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":143118,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 15:34:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pr4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6741,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145724,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 15:33:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pr3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6740,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145367,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 15:33:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pr2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6739,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156863,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 15:33:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_pr1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6738,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146722,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 15:32:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_qac6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22-24 \u0e1e.\u0e04. 51\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"qac6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6737,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133072,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 15:27:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_samo1 {"member_only_commentable":false,"description":"samo","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:03 +0700","asset_file_name":"samo1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6730,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139481,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 14:35:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_qac5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6714,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":155290,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/26 11:32:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_qac4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6713,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152945,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/26 11:31:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_qac3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6712,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142932,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/26 11:31:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_qac2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6711,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148990,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/26 11:31:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_qac1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6710,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150343,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/26 11:30:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2549 / \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2549\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 15 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2549\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:29 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e1915-05-51.zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":6472,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25165805,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/15 11:15:23 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:38:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21-\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:32 +0700","asset_file_name":"newsqa.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":6243,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20112129,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/07 08:57:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:41:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:41:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_img_7270 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:22 +0700","asset_file_name":"IMG_7270.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6091,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66500,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:40:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_img_7268 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:22 +0700","asset_file_name":"IMG_7268.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6090,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65273,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:39:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_img_7257 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7257.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6089,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69771,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:39:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: