นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mutita {"modified_at":"2011/05/31 18:17:49 +0700","id":18482,"asset_file_size":154011,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/06 13:24:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e38\u0e17\u0e34\u0e15\u0e32\u0e08\u0e34\u0e15 6 \u0e1e\u0e22 52","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:17:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:46 +0700","asset_file_name":"mutita.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_loy-3 {"modified_at":"2011/05/31 18:17:04 +0700","id":18421,"asset_file_size":174009,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/04 17:18:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e0752","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:17:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:41 +0700","asset_file_name":"loy-3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_loy-2 {"modified_at":"2011/05/31 18:17:03 +0700","id":18420,"asset_file_size":157184,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/04 17:18:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e0752","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:17:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:41 +0700","asset_file_name":"loy-2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_loy-1 {"modified_at":"2011/05/31 18:17:02 +0700","id":18419,"asset_file_size":140714,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/11/04 17:18:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:17:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:41 +0700","asset_file_name":"loy-1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psu2565 {"modified_at":"2011/05/31 18:11:18 +0700","id":18062,"asset_file_size":144235,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/21 14:24:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.2565 \u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48 (\u0e40\u0e23\u0e32) \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:11:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:52 +0700","asset_file_name":"psu2565.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pooya2 {"modified_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","id":17904,"asset_file_size":196105,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/15 15:32:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:30 +0700","asset_file_name":"pooya2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pooya1 {"modified_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","id":17903,"asset_file_size":186556,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/15 15:32:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:09:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:30 +0700","asset_file_name":"pooya1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_open51 {"modified_at":"2011/05/31 18:06:49 +0700","id":17711,"asset_file_size":160889,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/07 14:14:09 +0700","comment_counter":0,"description":"opening meeting 2551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:06:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","asset_file_name":"open51.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_close51 {"modified_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","id":17710,"asset_file_size":159700,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/07 14:13:38 +0700","comment_counter":0,"description":"closing meeting 2551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","asset_file_name":"close51.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: