นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_g_(4) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(4).jpg","created_at":"2009/02/06 16:47:15 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font glitter","asset_file_size":207172,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12597,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_g_(3) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(3).jpg","created_at":"2009/02/06 16:46:56 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font glitter","asset_file_size":53503,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12596,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_g_(2) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(2).jpg","created_at":"2009/02/06 16:46:37 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font glitter","asset_file_size":87411,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12595,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_g_(1) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"g_(1).jpg","created_at":"2009/02/06 16:46:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Efont glitter\u003C/p\u003E","asset_file_size":117567,"modified_at":"2011/06/01 15:55:01 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12594,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_u {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"u.gif","created_at":"2009/02/06 16:42:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font u","asset_file_size":4605,"modified_at":"2011/05/31 17:00:13 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12593,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_c {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"c.gif","created_at":"2009/02/06 15:51:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font c","asset_file_size":3600,"modified_at":"2011/05/31 17:00:10 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12589,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_l {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"l.gif","created_at":"2009/02/06 15:49:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font l","asset_file_size":3340,"modified_at":"2011/05/31 17:00:09 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12588,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_d {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"d.gif","created_at":"2009/02/06 15:49:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font d","asset_file_size":4534,"modified_at":"2011/05/31 17:00:08 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12587,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_w {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"w.gif","created_at":"2009/02/06 15:46:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font w","asset_file_size":6476,"modified_at":"2011/05/31 17:00:06 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12585,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_f {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"f.gif","created_at":"2009/02/06 15:43:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font f","asset_file_size":3204,"modified_at":"2011/05/31 17:00:03 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12580,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_t {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"t.gif","created_at":"2009/02/06 15:39:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font t","asset_file_size":3924,"modified_at":"2011/05/31 17:00:02 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12577,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"s.gif","created_at":"2009/02/06 15:36:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font s","asset_file_size":3476,"modified_at":"2011/05/31 17:00:01 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12575,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_m {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"m.gif","created_at":"2009/02/06 15:34:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:00:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font m","asset_file_size":5971,"modified_at":"2011/05/31 17:00:00 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12574,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_q {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"q.gif","created_at":"2009/02/06 15:26:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font q","asset_file_size":5477,"modified_at":"2011/05/31 16:59:58 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12572,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_e {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"e.gif","created_at":"2009/02/06 15:22:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font e","asset_file_size":3877,"modified_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12571,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_r {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"r.gif","created_at":"2009/02/06 15:20:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font r","asset_file_size":4284,"modified_at":"2011/05/31 16:59:57 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12570,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_y {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"y.gif","created_at":"2009/02/06 15:08:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font y","asset_file_size":4127,"modified_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12567,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"p.gif","created_at":"2009/02/06 15:07:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font p","asset_file_size":4410,"modified_at":"2011/05/31 16:59:54 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12565,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_o {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"o.gif","created_at":"2009/02/06 15:07:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font o","asset_file_size":4658,"modified_at":"2011/05/31 16:59:53 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12564,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"n.gif","created_at":"2009/02/06 15:06:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font n","asset_file_size":6001,"modified_at":"2011/05/31 16:59:52 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12563,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"a.gif","created_at":"2009/02/06 15:05:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"font a","asset_file_size":5090,"modified_at":"2011/05/31 16:59:51 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12561,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bannerg {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bannerG.jpg","created_at":"2009/02/06 13:21:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"banner green","asset_file_size":153407,"modified_at":"2011/05/31 16:59:50 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12560,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bodygr {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bodyGr.jpg","created_at":"2009/02/05 16:45:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"body green","asset_file_size":106444,"modified_at":"2011/05/31 16:59:31 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12527,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_side-gr {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"side-Gr.jpg","created_at":"2009/02/05 16:31:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"side green","asset_file_size":72265,"modified_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12525,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bggr {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bgGr.jpg","created_at":"2009/02/05 16:17:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bg green","asset_file_size":86441,"modified_at":"2011/05/31 16:59:30 +0700","media_folder_id":55,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":12521,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: