นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"description":"closing meeting 2551","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":17709,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/07 13:42:30 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Closing_Meeting-print.pdf","updated_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","media_folder_id":55,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":256956,"last_commented_at":null}
  • {"description":"closing meeting 2551","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":17708,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/07 13:42:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Closing_Meeting_\u0e15\u0e49\u0e19\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a.pdf","updated_at":"2011/06/01 16:36:00 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:36:00 +0700","media_folder_id":55,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":540832,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":17660,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/04 15:06:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tawat.ppt","updated_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","media_folder_id":55,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":11331072,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":17659,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/04 15:06:47 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sompong.ppt","updated_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","media_folder_id":55,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1884672,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":17658,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/04 15:06:37 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"seang.ppt","updated_at":"2011/05/31 18:05:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:05:36 +0700","media_folder_id":55,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":27182080,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":17657,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/04 15:06:21 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"piti.ppt","updated_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","media_folder_id":55,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":28005376,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":17656,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/04 15:06:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"methi.ppt","updated_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","media_folder_id":55,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":720384,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":17655,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/04 15:05:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"boonsom.ppt","updated_at":"2011/05/31 18:05:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:05:34 +0700","media_folder_id":55,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":27411968,"last_commented_at":null}
  • Small_page {"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17654,"deleted_at":null,"created_at":"2009/10/04 12:22:15 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"page.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:05:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:05:33 +0700","media_folder_id":55,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":195063,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: