นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","id":17709,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Closing_Meeting-print.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:06:48 +0700","media_folder_id":55,"description":"closing meeting 2551","created_at":"2009/10/07 13:42:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":256956}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:36:00 +0700","id":17708,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Closing_Meeting_\u0e15\u0e49\u0e19\u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:36:00 +0700","media_folder_id":55,"description":"closing meeting 2551","created_at":"2009/10/07 13:42:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":540832}
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","id":17660,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tawat.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","created_at":"2009/10/04 15:06:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11331072}
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","id":17659,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sompong.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:37 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","created_at":"2009/10/04 15:06:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1884672}
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:36 +0700","id":17658,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"seang.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:36 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","created_at":"2009/10/04 15:06:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27182080}
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","id":17657,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"piti.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","created_at":"2009/10/04 15:06:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28005376}
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","id":17656,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"methi.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","created_at":"2009/10/04 15:06:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":720384}
  • {"modified_at":"2011/05/31 18:05:34 +0700","id":17655,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"boonsom.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:34 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003EPowerpoint \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d opening meeting\u003C/p\u003E","created_at":"2009/10/04 15:05:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27411968}
  • Small_page {"modified_at":"2011/05/31 18:05:33 +0700","id":17654,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"page.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:05:33 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","created_at":"2009/10/04 12:22:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":195063}
ขนาดย่อ: