นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_arobic3 {"asset_file_name":"arobic3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 2\u0026nbsp;\u0e01\u0e1e 52","updated_at":"2011/05/31 16:59:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/04 12:02:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":158753,"id":12483,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_arobic2 {"asset_file_name":"arobic2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:07 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 2\u0026nbsp;\u0e01\u0e1e 52","updated_at":"2011/05/31 16:59:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/04 12:02:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":145009,"id":12482,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_arobic1 {"asset_file_name":"arobic1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:59:07 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 2\u0026nbsp;\u0e01\u0e1e 52","updated_at":"2011/05/31 16:59:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/02/04 12:01:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136701,"id":12481,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"3-4.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:57:13 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 4","updated_at":"2011/05/31 16:57:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2009/01/23 10:57:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":14914041,"id":12294,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"santa.swf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:52:36 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Ehappy new year 2008\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:52:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","created_at":"2008/12/26 10:02:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":107929,"id":11963,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_hae {"asset_file_name":"hae.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:41:49 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e2b","updated_at":"2011/05/31 16:41:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/24 16:40:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":139094,"id":11334,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_yala {"asset_file_name":"yala.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:41:05 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 21 \u0e1e\u0e22 51\u003C/strong\u003E\u003C/span\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:41:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/21 16:45:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":151340,"id":11293,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sad {"asset_file_name":"sad.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:39:56 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e14\u0e35\u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32 \u0026quot;\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e42\u0e2a\u0e17\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e20\u0e04\u0e34\u0e19\u0e35 \u0e01\u0e31\u0e25\u0e22\u0e32\u0e13\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0026quot; \u0e13 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e2b\u0e07\u0e28\u0e4c\u0e25\u0e14\u0e32\u0e23\u0e21\u0e20\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 14 \u0e1e\u0e24\u0e28\u0e08\u0e34\u0e01\u0e32\u0e22\u0e19 2551 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 09.00-10.00 \u0e19.","updated_at":"2011/05/31 16:39:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/17 16:27:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":160707,"id":11186,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_inqao {"asset_file_name":"inqao.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:35:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Ca rel=\"bookmark\" href=\"http://psuqao.multiply.com/photos/album/35/35\" onclick=\"return show_album()\"\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 2550 \u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/a\u003E\u0026nbsp;7 \u0e1e.\u0e22. 51","updated_at":"2011/05/31 16:35:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/11/07 10:42:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":126785,"id":10884,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"3-3.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:33:25 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3","updated_at":"2011/05/31 16:33:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/11/03 15:32:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":39792208,"id":10694,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_close {"asset_file_name":"close.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:25:35 +0700","media_folder_id":55,"description":"closing meeting 14 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2551","updated_at":"2011/05/31 16:25:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/10/14 17:05:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147122,"id":10174,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_open {"asset_file_name":"open.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:25:30 +0700","media_folder_id":55,"description":"opening meeting 13 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 2551","updated_at":"2011/05/31 16:25:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/10/13 14:36:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":164143,"id":10160,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_5s3 {"asset_file_name":"5s3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:16:40 +0700","media_folder_id":55,"description":"5\u0e2a \u0e2a\u0e19\u0e2d. 26\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551","updated_at":"2011/05/31 16:16:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/27 20:21:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174975,"id":9677,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_5s2 {"asset_file_name":"5s2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:16:39 +0700","media_folder_id":55,"description":"5\u0e2a \u0e2a\u0e19\u0e2d. 26 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551","updated_at":"2011/05/31 16:16:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/27 20:05:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137187,"id":9676,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_5s1 {"asset_file_name":"5s1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:16:39 +0700","media_folder_id":55,"description":"5\u0e2a \u0e2a\u0e19\u0e2d. 26 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551","updated_at":"2011/05/31 16:16:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/27 20:04:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":163323,"id":9675,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_health {"asset_file_name":"health.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:13:37 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e27\u0e21\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25 \u0e04\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E7 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:13:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/17 09:38:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":151922,"id":9422,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_in {"asset_file_name":"in.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:13:30 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 18 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e21 2551 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21 \u0e1a\u0e35\u0e1e\u0e35 \u0e41\u0e01\u0e23\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e17\u0e32\u0e27\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:13:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/16 15:21:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":149452,"id":9411,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"1-1.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:13:25 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;1 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","updated_at":"2011/05/31 16:13:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/09/15 15:53:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2253514,"id":9398,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"2-3.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:13:13 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3","updated_at":"2011/05/31 16:13:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/09/15 15:34:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22030229,"id":9396,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"3-2.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:12:56 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2","updated_at":"2011/05/31 16:12:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/09/15 15:26:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60914352,"id":9395,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"2-2.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:12:14 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2","updated_at":"2011/05/31 16:12:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/09/15 15:18:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":581958,"id":9394,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"2-1.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:12:11 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 2 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1","updated_at":"2011/05/31 16:12:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/09/15 15:17:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2746180,"id":9393,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_p_2 {"asset_file_name":"p_2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:10:32 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","updated_at":"2011/05/31 16:10:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/11 15:43:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167531,"id":9278,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_p5 {"asset_file_name":"p5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:10:32 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","updated_at":"2011/05/31 16:10:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/11 14:06:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":165597,"id":9277,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_p4 {"asset_file_name":"p4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:10:31 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","updated_at":"2011/05/31 16:10:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/11 14:06:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":127280,"id":9276,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: