นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_img_7248 {"created_at":"2008/04/28 14:39:14 +0700","asset_file_size":72167,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6088,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7248.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_7213 {"created_at":"2008/04/28 14:38:56 +0700","asset_file_size":67070,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6087,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7213.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_7036 {"created_at":"2008/04/28 14:38:32 +0700","asset_file_size":90469,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6086,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7036.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_7035 {"created_at":"2008/04/28 14:38:19 +0700","asset_file_size":90093,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6085,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7035.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_7033 {"created_at":"2008/04/28 14:38:06 +0700","asset_file_size":82836,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6084,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7033.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_7031 {"created_at":"2008/04/28 14:37:56 +0700","asset_file_size":86396,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6083,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7031.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_7027 {"created_at":"2008/04/28 14:37:38 +0700","asset_file_size":85141,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6082,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7027.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_6985 {"created_at":"2008/04/28 14:36:36 +0700","asset_file_size":73364,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6081,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"work procedure","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_6985.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_6978 {"created_at":"2008/04/28 14:36:26 +0700","asset_file_size":67271,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6080,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"work procedure","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_6978.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_6969 {"created_at":"2008/04/28 14:36:10 +0700","asset_file_size":70156,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6079,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"work procedure","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_6969.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_6964 {"created_at":"2008/04/28 14:35:51 +0700","asset_file_size":70288,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6078,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"work procedure","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_6964.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_6961 {"created_at":"2008/04/28 14:35:25 +0700","asset_file_size":76779,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6077,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"work procedure","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_6961.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/04/28 13:30:16 +0700","asset_file_size":162304,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:37:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":6076,"asset_content_type":"application/msword","description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22-24 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:24 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d_\u0e04\u0e13\u0e30_\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19-9April08.doc","updated_at":"2011/06/01 15:37:50 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/03/24 14:44:23 +0700","asset_file_size":2546967,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:31:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5431,"asset_content_type":"application/zip","description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E17 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:32 +0700","asset_file_name":"17-03-51.zip","updated_at":"2011/05/31 15:31:28 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/03/24 10:59:42 +0700","asset_file_size":9811298,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:31:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5427,"asset_content_type":"application/zip","description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 QMR 3/2551 19 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2551","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:32 +0700","asset_file_name":"3-2551.zip","updated_at":"2011/05/31 15:31:27 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/03/17 13:20:30 +0700","asset_file_size":1112208,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:30:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5313,"asset_content_type":"application/zip","description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 sar 2550","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:23 +0700","asset_file_name":"word.zip","updated_at":"2011/05/31 15:30:06 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/03/14 16:46:29 +0700","asset_file_size":479232,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:37:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5289,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 qa","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:17 +0700","asset_file_name":"QA\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01_14-03-51.xls","updated_at":"2011/06/01 15:37:09 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/03/04 11:42:42 +0700","asset_file_size":7181589,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:37:04 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4887,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e35 2550","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:12 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d50_4-03-51_11.42.pdf","updated_at":"2011/06/01 15:37:04 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_oke {"created_at":"2008/02/29 22:12:39 +0700","asset_file_size":332155,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:23:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4794,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e32\u0e23\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e40\u0e01\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e27 share\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","asset_file_name":"oke.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:23:59 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/02/14 09:55:36 +0700","asset_file_size":4336419,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:36:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4332,"asset_content_type":"application/pdf","description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 SAR 2550","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:03 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d50.pdf","updated_at":"2011/06/01 15:36:32 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_dscf2042 {"created_at":"2008/02/13 11:47:36 +0700","asset_file_size":102192,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:18:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4299,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e22\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:20 +0700","asset_file_name":"DSCF2042.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:18:42 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/02/04 14:15:00 +0700","asset_file_size":242176,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":3924,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","description":"power point \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2f\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c \u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e2a\u0e01\u0e2d. \u003Cbr /\u003E\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 11 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2551","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","asset_file_name":"PPT_KPI_\u0e2a\u0e01\u0e2d-11Feb08.ppt","updated_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/01/30 15:55:50 +0700","asset_file_size":6379871,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:12:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":3767,"asset_content_type":"application/zip","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2549","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:49 +0700","asset_file_name":"SAR49.zip","updated_at":"2011/05/31 15:12:15 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/01/30 00:12:15 +0700","asset_file_size":2151196,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:12:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/10/07 07:12:30 +0700","id":3727,"asset_content_type":"audio/mpeg","description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e14\u0e31\u0e1a_-_\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e42\u0e06\u0e29\u0e13\u0e32_KTC.mp3","comment_counter":2,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","asset_file_name":"KTC.mp3","updated_at":"2011/05/31 15:12:03 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/01/24 17:03:36 +0700","asset_file_size":74240,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:10:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":3493,"asset_content_type":"application/msword","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:37 +0700","asset_file_name":"detail.doc","updated_at":"2011/05/31 15:10:30 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/01/24 13:42:10 +0700","asset_file_size":387072,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:10:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":3464,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","description":"common data set \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2550 ","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","asset_file_name":"common50_24-01-51_13.23.xls","updated_at":"2011/05/31 15:10:20 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/01/24 11:51:20 +0700","asset_file_size":468992,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:10:20 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":3460,"asset_content_type":"application/msword","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2549\u0026nbsp;\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","asset_file_name":"report-in-qa-49.doc","updated_at":"2011/05/31 15:10:20 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_tab {"created_at":"2007/12/20 09:05:14 +0700","asset_file_size":25465,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2005,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e22\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","asset_file_name":"tab.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_ภาพ2491 {"created_at":"2007/11/27 11:28:37 +0700","asset_file_size":133522,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:32:42 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":848,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2d\u0e38\u0e42\u0e22\u0e30","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e2491.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:32:42 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_loy3 {"created_at":"2007/11/25 23:00:48 +0700","asset_file_size":200110,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:37:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":782,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_file_name":"loy3.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:37:12 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_loy2 {"created_at":"2007/11/25 23:00:18 +0700","asset_file_size":113373,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:37:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":781,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_file_name":"loy2.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:37:12 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_loy1 {"created_at":"2007/11/25 22:59:40 +0700","asset_file_size":213591,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:37:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":780,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","asset_file_name":"loy1.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:37:11 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_s6 {"created_at":"2007/11/20 14:12:59 +0700","asset_file_size":113319,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":612,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"6","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s6.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_s5 {"created_at":"2007/11/20 14:12:33 +0700","asset_file_size":98973,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":611,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"5","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s5.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_s4 {"created_at":"2007/11/20 14:11:55 +0700","asset_file_size":112634,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":610,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"4","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s4.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
 • Ico64_s3 {"created_at":"2007/11/20 14:11:37 +0700","asset_file_size":102572,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":609,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"3","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","asset_file_name":"s3.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: