นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_img_7248 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","id":6088,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7248.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/28 14:39:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72167}
 • Ico64_img_7213 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","id":6087,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7213.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/28 14:38:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67070}
 • Ico64_img_7036 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","id":6086,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7036.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","created_at":"2008/04/28 14:38:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90469}
 • Ico64_img_7035 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","id":6085,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7035.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","created_at":"2008/04/28 14:38:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90093}
 • Ico64_img_7033 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","id":6084,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7033.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","created_at":"2008/04/28 14:38:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82836}
 • Ico64_img_7031 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","id":6083,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7031.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","created_at":"2008/04/28 14:37:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86396}
 • Ico64_img_7027 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","id":6082,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_7027.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","created_at":"2008/04/28 14:37:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85141}
 • Ico64_img_6985 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","id":6081,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_6985.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","media_folder_id":55,"description":"work procedure","created_at":"2008/04/28 14:36:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73364}
 • Ico64_img_6978 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","id":6080,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_6978.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","media_folder_id":55,"description":"work procedure","created_at":"2008/04/28 14:36:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67271}
 • Ico64_img_6969 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","id":6079,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_6969.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","media_folder_id":55,"description":"work procedure","created_at":"2008/04/28 14:36:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70156}
 • Ico64_img_6964 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","id":6078,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_6964.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","media_folder_id":55,"description":"work procedure","created_at":"2008/04/28 14:35:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70288}
 • Ico64_img_6961 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","id":6077,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_6961.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:15 +0700","media_folder_id":55,"description":"work procedure","created_at":"2008/04/28 14:35:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76779}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:37:50 +0700","id":6076,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d_\u0e04\u0e13\u0e30_\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19-9April08.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:50 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22-24 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/28 13:30:16 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":162304}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:31:28 +0700","id":5431,"commentable":true,"asset_content_type":"application/zip","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"17-03-51.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:31:28 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E17 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","created_at":"2008/03/24 14:44:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2546967}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:31:27 +0700","id":5427,"commentable":true,"asset_content_type":"application/zip","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3-2551.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:31:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 QMR 3/2551 19 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2551","created_at":"2008/03/24 10:59:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9811298}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:30:06 +0700","id":5313,"commentable":true,"asset_content_type":"application/zip","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"word.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:30:06 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 sar 2550","created_at":"2008/03/17 13:20:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1112208}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:37:09 +0700","id":5289,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"QA\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01_14-03-51.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:09 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 qa","created_at":"2008/03/14 16:46:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":479232}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:37:04 +0700","id":4887,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d50_4-03-51_11.42.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:37:04 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e35 2550","created_at":"2008/03/04 11:42:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7181589}
 • Ico64_oke {"modified_at":"2011/05/31 15:23:59 +0700","id":4794,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"oke.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:23:59 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e32\u0e23\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e40\u0e01\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e27 share\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/29 22:12:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":332155}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:32 +0700","id":4332,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d50.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:32 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19 SAR 2550","created_at":"2008/02/14 09:55:36 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":4336419}
 • Ico64_dscf2042 {"modified_at":"2011/05/31 15:18:42 +0700","id":4299,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2042.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:18:42 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e42\u0e22\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2008/02/13 11:47:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102192}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","id":3924,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PPT_KPI_\u0e2a\u0e01\u0e2d-11Feb08.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"power point \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e22\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2f\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e01\u0e13\u0e11\u0e4c \u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e2a\u0e01\u0e2d. \u003Cbr /\u003E\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 11 \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2551","created_at":"2008/02/04 14:15:00 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":242176}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:12:15 +0700","id":3767,"commentable":true,"asset_content_type":"application/zip","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SAR49.zip","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:15 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2549","created_at":"2008/01/30 15:55:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6379871}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:12:03 +0700","id":3727,"commentable":true,"asset_content_type":"audio/mpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2008/10/07 07:12:30 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":2,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"KTC.mp3","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:12:03 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e23\u0e31\u0e01\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e14\u0e31\u0e1a_-_\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e42\u0e06\u0e29\u0e13\u0e32_KTC.mp3","created_at":"2008/01/30 00:12:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2151196}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:30 +0700","id":3493,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"detail.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:30 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","created_at":"2008/01/24 17:03:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74240}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:20 +0700","id":3464,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"common50_24-01-51_13.23.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:20 +0700","media_folder_id":55,"description":"common data set \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2550 ","created_at":"2008/01/24 13:42:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":387072}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:10:20 +0700","id":3460,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"report-in-qa-49.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:20 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2549\u0026nbsp;\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2008/01/24 11:51:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":468992}
 • Ico64_tab {"modified_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","id":2005,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tab.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:26 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e22\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","created_at":"2007/12/20 09:05:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25465}
 • Ico64_ภาพ2491 {"modified_at":"2011/06/01 15:32:42 +0700","id":848,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e2491.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:42 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e42\u0e22\u0e30","created_at":"2007/11/27 11:28:37 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":133522}
 • Ico64_loy3 {"modified_at":"2011/05/31 14:37:12 +0700","id":782,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"loy3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:12 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","created_at":"2007/11/25 23:00:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":200110}
 • Ico64_loy2 {"modified_at":"2011/05/31 14:37:12 +0700","id":781,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"loy2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:12 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","created_at":"2007/11/25 23:00:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":113373}
 • Ico64_loy1 {"modified_at":"2011/05/31 14:37:11 +0700","id":780,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"loy1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:37:11 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07","created_at":"2007/11/25 22:59:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":213591}
 • Ico64_s6 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","id":612,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","media_folder_id":55,"description":"6","created_at":"2007/11/20 14:12:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":113319}
 • Ico64_s5 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","id":611,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:28 +0700","media_folder_id":55,"description":"5","created_at":"2007/11/20 14:12:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98973}
 • Ico64_s4 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","id":610,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"4","created_at":"2007/11/20 14:11:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112634}
 • Ico64_s3 {"modified_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","id":609,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"s3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:35:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"3","created_at":"2007/11/20 14:11:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102572}
ขนาดย่อ: