นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_new2 {"asset_file_name":"new2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:29 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","updated_at":"2011/05/31 18:05:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:38:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":165035,"id":17652,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_new1 {"asset_file_name":"new1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:28 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","updated_at":"2011/05/31 18:05:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:38:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":133638,"id":17651,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_55 {"asset_file_name":"55.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:37:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136712,"id":17650,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_44 {"asset_file_name":"44.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:37:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":128638,"id":17649,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_33 {"asset_file_name":"33.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:36:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161412,"id":17648,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_22 {"asset_file_name":"22.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:36:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137836,"id":17647,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_11 {"asset_file_name":"11.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:05:25 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:05:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/10/03 12:36:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150916,"id":17646,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_audit4-6 {"asset_file_name":"audit4-6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e1b\u0e35 2551","updated_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/22 13:33:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":175845,"id":17371,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pqa-52 {"asset_file_name":"pqa-52.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","updated_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/22 13:28:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":171708,"id":17370,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: