นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_p3 {"asset_file_name":"p3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:10:31 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","updated_at":"2011/05/31 16:10:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/11 14:06:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":176597,"id":9275,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_p1 {"asset_file_name":"p1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:10:30 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","updated_at":"2011/05/31 16:10:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/11 14:05:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":168458,"id":9273,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"\u0e40\u0e01\u0e48\u0e07_\u0e14\u0e35_\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e38\u0e02_\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c_by_sitevisit.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:46:54 +0700","media_folder_id":55,"description":"ppt \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","updated_at":"2011/06/01 15:46:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2008/09/11 13:34:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40865280,"id":9272,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:32:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"OTOP_PSU_Qaulity_Award.ppt","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:10:29 +0700","media_folder_id":55,"description":"ppt \u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551","updated_at":"2011/05/31 16:10:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","created_at":"2008/09/11 13:33:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":15057408,"id":9271,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:36:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23-NonBudget.doc","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:46:31 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E11 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 15:46:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","created_at":"2008/09/01 13:38:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58880,"id":8972,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bp51 {"asset_file_name":"BP51.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:06:28 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 11 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e32\u0e22\u0e19 2551\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 16:06:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/09/01 13:31:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":279585,"id":8971,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_untitled-10 {"asset_file_name":"Untitled-10.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:05:27 +0700","media_folder_id":55,"description":"bg","updated_at":"2011/05/31 16:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/08/26 21:11:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35355,"id":8859,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_line1 {"asset_file_name":"line1.png","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:05:10 +0700","media_folder_id":55,"description":"line","updated_at":"2011/05/31 16:05:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2008/08/25 13:55:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16782,"id":8832,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_uybanner2 {"asset_file_name":"uybanner2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 16:05:10 +0700","media_folder_id":55,"description":"banner","updated_at":"2011/05/31 16:05:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/08/25 13:07:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":159389,"id":8825,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_rank {"asset_file_name":"rank.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:57:28 +0700","media_folder_id":55,"description":"webo rank \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2551","updated_at":"2011/05/31 15:57:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/25 17:34:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":138019,"id":7963,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_blog2 {"asset_file_name":"blog2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:57:09 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e1a blogger 2 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 24 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2551","updated_at":"2011/05/31 15:57:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/25 09:06:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":140391,"id":7931,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_songkhla {"asset_file_name":"songkhla.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:56:07 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e20\u0e31\u0e0f\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u003Cbr /\u003E\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2011/05/31 15:56:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/21 10:34:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":139053,"id":7805,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_nakhon {"asset_file_name":"nakhon.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:56:07 +0700","media_folder_id":55,"description":"=:=\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e20\u0e31\u0e0f\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a \u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e=:=","updated_at":"2011/05/31 15:56:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/21 10:33:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":138185,"id":7804,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_scialumni2 {"asset_file_name":"scialumni2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:54:13 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32 40 \u0e1b\u0e35 \u0e27\u0e34\u0e14\u0e22\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E5 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:54:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/09 15:41:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137042,"id":7608,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_scialumni1 {"asset_file_name":"scialumni1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:54:12 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32 40 \u0e1b\u0e35 \u0e27\u0e34\u0e14\u0e22\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E5 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:54:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/09 15:41:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":154683,"id":7607,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"news_qa_2-4.pdf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:53:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;2 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0026nbsp;4 \u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e21 - \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2550","updated_at":"2011/05/31 15:53:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2008/07/08 10:07:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18741673,"id":7583,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_ptn {"asset_file_name":"ptn.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:52:08 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22 \u0e2a\u0e19\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 30 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2551","updated_at":"2011/05/31 15:52:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/07/02 11:03:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":165663,"id":7461,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_som2 {"asset_file_name":"som2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:50:46 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0026ldquo;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0026rdquo;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E23 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2551 13.30-15.30\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:50:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/24 11:56:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":147341,"id":7343,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_som1 {"asset_file_name":"som1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:50:46 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 \u0026ldquo;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0026rdquo;\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E23 \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2551 13.30-15.30\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:50:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/24 11:56:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":152091,"id":7342,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pr_copy {"asset_file_name":"pr_copy.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:49:02 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 23 \u0e21\u0e34\u0e22 51","updated_at":"2011/05/31 15:49:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/11 16:05:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":177330,"id":7112,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_popup {"asset_file_name":"popup.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:49:00 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cfont color=\"#000000\"\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u003C/font\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:49:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/11 12:42:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":319230,"id":7102,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_scitech {"asset_file_name":"scitech.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:48:58 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e27\u0e17\u0e17. 10 \u0e21\u0e34\u0e22 51","updated_at":"2011/05/31 15:48:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/06/10 16:05:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":135911,"id":7079,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"qac.zip","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:46:52 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e23\u0e39\u0e1b","updated_at":"2011/05/31 15:46:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/zip","created_at":"2008/05/30 10:10:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10323849,"id":6863,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_qac7 {"asset_file_name":"qac7.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:45:52 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:45:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/27 16:34:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":151438,"id":6751,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pr5 {"asset_file_name":"pr5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:45:46 +0700","media_folder_id":55,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:45:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/05/27 15:34:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":143118,"id":6742,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: