นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_new2 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:29 +0700","id":17652,"asset_file_size":165035,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/03 12:38:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:05:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_file_name":"new2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_new1 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:28 +0700","id":17651,"asset_file_size":133638,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/03 12:38:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:05:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_file_name":"new1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_55 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","id":17650,"asset_file_size":136712,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/03 12:37:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_file_name":"55.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_44 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","id":17649,"asset_file_size":128638,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/03 12:37:00 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:05:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_file_name":"44.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_33 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","id":17648,"asset_file_size":161412,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/03 12:36:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_file_name":"33.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_22 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","id":17647,"asset_file_size":137836,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/03 12:36:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:05:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_file_name":"22.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_11 {"modified_at":"2011/05/31 18:05:25 +0700","id":17646,"asset_file_size":150916,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/10/03 12:36:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:05:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:04 +0700","asset_file_name":"11.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_audit4-6 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","id":17371,"asset_file_size":175845,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/22 13:33:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e1b\u0e35 2551","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:41 +0700","asset_file_name":"audit4-6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pqa-52 {"modified_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","id":17370,"asset_file_size":171708,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/09/22 13:28:31 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e 2552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 18:00:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:41 +0700","asset_file_name":"pqa-52.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: