นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pr4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6741,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145724,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 15:33:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pr3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6740,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145367,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 15:33:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pr2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6739,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156863,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 15:33:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pr1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6738,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146722,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 15:32:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_qac6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22-24 \u0e1e.\u0e04. 51\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"qac6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6737,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133072,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 15:27:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_samo1 {"member_only_commentable":false,"description":"samo","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:03 +0700","asset_file_name":"samo1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6730,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139481,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/27 14:35:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_qac5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6714,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":155290,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/26 11:32:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_qac4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6713,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152945,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/26 11:31:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_qac3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6712,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142932,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/26 11:31:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_qac2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6711,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148990,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/26 11:31:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_qac1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6710,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150343,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/26 11:30:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:45:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:45:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2549 / \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2549\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 15 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2549\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:29 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e1915-05-51.zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":6472,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25165805,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/15 11:15:23 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:38:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:38:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21-\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:32 +0700","asset_file_name":"newsqa.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":6243,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20112129,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/05/07 08:57:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:41:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:41:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_7270 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:22 +0700","asset_file_name":"IMG_7270.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6091,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66500,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:40:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_7268 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:22 +0700","asset_file_name":"IMG_7268.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6090,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65273,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:39:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_7257 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7257.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6089,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69771,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:39:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_7248 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7248.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6088,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72167,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:39:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_7213 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7213.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6087,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67070,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:38:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_7036 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7036.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6086,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90469,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:38:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_7035 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7035.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6085,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90093,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:38:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_7033 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7033.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6084,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82836,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:38:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_7031 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7031.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6083,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86396,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:37:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_7027 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7027.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6082,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85141,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:37:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_6985 {"member_only_commentable":false,"description":"work procedure","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_6985.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6081,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73364,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:36:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_6978 {"member_only_commentable":false,"description":"work procedure","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_6978.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6080,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67271,"media_folder_id":55,"created_at":"2008/04/28 14:36:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: