นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pr4 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:45 +0700","id":6741,"asset_file_size":145724,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/27 15:33:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:45:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pr3 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:45 +0700","id":6740,"asset_file_size":145367,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/27 15:33:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:45:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pr2 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","id":6739,"asset_file_size":156863,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/27 15:33:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_pr1 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","id":6738,"asset_file_size":146722,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/27 15:32:07 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E27 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"pr1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_qac6 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","id":6737,"asset_file_size":133072,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/27 15:27:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22-24 \u0e1e.\u0e04. 51\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:45:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:04 +0700","asset_file_name":"qac6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_samo1 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:34 +0700","id":6730,"asset_file_size":139481,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/27 14:35:20 +0700","comment_counter":0,"description":"samo","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:45:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:03 +0700","asset_file_name":"samo1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_qac5 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:23 +0700","id":6714,"asset_file_size":155290,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/26 11:32:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:45:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_qac4 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:23 +0700","id":6713,"asset_file_size":152945,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/26 11:31:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:45:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_qac3 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:22 +0700","id":6712,"asset_file_size":142932,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/26 11:31:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:45:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_qac2 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:22 +0700","id":6711,"asset_file_size":148990,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/26 11:31:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:45:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_qac1 {"modified_at":"2011/05/31 15:45:21 +0700","id":6710,"asset_file_size":150343,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/26 11:30:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 QAC 22-24 \u0e1e.\u0e04. 2551\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e2d.\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21 \u0e08.\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:45:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:02 +0700","asset_file_name":"qac1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/06/01 15:38:07 +0700","id":6472,"asset_file_size":25165805,"asset_content_type":"application/zip","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/15 11:15:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2549 / \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2549\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 15 \u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 2549\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/06/01 15:38:07 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:29 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e18\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e1915-05-51.zip","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • {"modified_at":"2011/05/31 15:41:09 +0700","id":6243,"asset_file_size":20112129,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/05/07 08:57:01 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 3 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e21\u0e01\u0e23\u0e32\u0e04\u0e21-\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 2551\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:41:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:32 +0700","asset_file_name":"newsqa.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_7270 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","id":6091,"asset_file_size":66500,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 14:40:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:22 +0700","asset_file_name":"IMG_7270.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_7268 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","id":6090,"asset_file_size":65273,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 14:39:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:22 +0700","asset_file_name":"IMG_7268.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_7257 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","id":6089,"asset_file_size":69771,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 14:39:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:39:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7257.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_7248 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","id":6088,"asset_file_size":72167,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 14:39:14 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7248.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_7213 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","id":6087,"asset_file_size":67070,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 14:38:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Eblogger\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7213.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_7036 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","id":6086,"asset_file_size":90469,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 14:38:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:39:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7036.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_7035 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","id":6085,"asset_file_size":90093,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 14:38:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7035.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_7033 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","id":6084,"asset_file_size":82836,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 14:38:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7033.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_7031 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","id":6083,"asset_file_size":86396,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 14:37:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:39:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7031.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_7027 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","id":6082,"asset_file_size":85141,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 14:37:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e19\u0e2d.","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_7027.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_6985 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","id":6081,"asset_file_size":73364,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 14:36:36 +0700","comment_counter":0,"description":"work procedure","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:39:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_6985.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_img_6978 {"modified_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","id":6080,"asset_file_size":67271,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/04/28 14:36:26 +0700","comment_counter":0,"description":"work procedure","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":55,"updated_at":"2011/05/31 15:39:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:21 +0700","asset_file_name":"IMG_6978.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: