นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

หลัก > preeyaporn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ml {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ml.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"bg ml","created_at":"2009/09/07 20:22:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:55:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:55:00 +0700","id":17048,"asset_file_size":279710}
  • Small_bggreen1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bggreen1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"bggreen","created_at":"2009/09/03 11:34:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:54:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:54:03 +0700","id":16962,"asset_file_size":29873}
  • Small_pk {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pk.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22 \u0e13 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2009/09/01 13:15:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:53:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:53:16 +0700","id":16911,"asset_file_size":145133}
  • Small_mfl {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mfl.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2009/09/01 13:12:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:53:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:53:16 +0700","id":16910,"asset_file_size":135322}
  • Small_qaup {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"qaup.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 \u0026quot;\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e19 \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0026quot; ","created_at":"2009/08/31 09:42:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:53:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:53:01 +0700","id":16879,"asset_file_size":130318}
  • Small_che2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"che2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 (CHE QA Online) \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2551 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 2","created_at":"2009/08/31 09:42:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:53:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:53:00 +0700","id":16878,"asset_file_size":111975}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"4-2.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4 \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E","created_at":"2009/08/20 11:55:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:50:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:50:56 +0700","id":16652,"asset_file_size":51911930}
  • Small_oilll {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"oilll.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e2d\u0e2d\u0e22","created_at":"2009/08/13 15:23:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:39 +0700","id":16578,"asset_file_size":276539}
  • Small_nru {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nru.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":55,"visibility":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2009/08/10 14:17:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:47:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:47:34 +0700","id":16368,"asset_file_size":133305}
ขนาดย่อ: