นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อิมจัง
Ico64
ปัญญานุช รักษาชัด
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > punyanoot.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e21\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e21\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e2320-02-52.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":52,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e21\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e21\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e2320-02-52\u003C/p\u003E","created_at":"2009/09/21 09:38:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:35:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:35:38 +0700","id":17344,"asset_file_size":66269}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"sum23-07-52.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":52,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e2123-07-52","created_at":"2009/09/08 12:03:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:55:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:55:21 +0700","id":17060,"asset_file_size":162480}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"MeetingCRM23-07-52.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":52,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21CRM23-07-52\u003C/p\u003E","created_at":"2009/09/08 12:01:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:55:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:55:17 +0700","id":17059,"asset_file_size":2659147}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"internalControlPsu51.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":52,"visibility":null,"description":"internal Control of PSU","created_at":"2009/09/08 11:52:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:55:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:55:12 +0700","id":17058,"asset_file_size":236125}
  • {"asset_content_type":"application/x-rar","asset_file_name":"planERM.rar","member_only_commentable":false,"media_folder_id":52,"visibility":null,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2009/09/08 11:43:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:55:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:55:08 +0700","id":17056,"asset_file_size":136691}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"internalcontrolQA51.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":52,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e132551\u003C/p\u003E","created_at":"2009/06/15 13:50:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:36:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:36:40 +0700","id":15516,"asset_file_size":194866}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"sumCRM27-04-52.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":52,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4827\u0e40\u0e21.\u0e22.52","created_at":"2009/05/20 11:05:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:29:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:29:15 +0700","id":14877,"asset_file_size":149996}
  • {"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"\u0e08\u0e21.QADC23-03-52.pdf","member_only_commentable":false,"media_folder_id":52,"visibility":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0dQADC23-03-52","created_at":"2009/05/20 10:19:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:32:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:32:30 +0700","id":14873,"asset_file_size":88453}
  • {"asset_content_type":"application/x-rar","asset_file_name":"RiskStudentpattani15-05-52.rar","member_only_commentable":false,"media_folder_id":52,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e27\u0e02.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35\u003Ca href=\"/file/punyanoot.r/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B515%E0%B8%9E.%E0%B8%84.52.rar\"\u003E\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2009/05/14 14:22:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:27:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:27:53 +0700","id":14773,"asset_file_size":2463870}
ขนาดย่อ: