นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาฬิกา
Ico64
rattana khawhiran
นักวิชาการอุดมศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > rattana.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sun2 {"modified_at":"2017/03/26 10:00:05 +0700","id":60668,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sun2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/26 10:00:05 +0700","media_folder_id":1556,"description":"sun2","created_at":"2017/03/26 10:00:03 +0700","asset_updated_at":"2017/03/26 10:00:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":827580}
  • Small_sun1 {"modified_at":"2017/03/26 09:52:35 +0700","id":60667,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sun1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/26 09:52:35 +0700","media_folder_id":1556,"description":"sun1","created_at":"2017/03/26 09:52:31 +0700","asset_updated_at":"2017/03/26 09:52:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63349}
  • Small_lll {"modified_at":"2017/02/01 12:04:59 +0700","id":60266,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"lll.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 12:04:59 +0700","media_folder_id":1556,"description":"lll","created_at":"2017/02/01 12:04:56 +0700","asset_updated_at":"2017/02/01 12:04:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44648}
  • Small_333 {"modified_at":"2017/02/01 12:03:47 +0700","id":60265,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"333.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 12:03:47 +0700","media_folder_id":1556,"description":"333333333","created_at":"2017/02/01 12:03:44 +0700","asset_updated_at":"2017/02/01 12:03:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14611}
  • Small_114 {"modified_at":"2017/02/01 11:11:28 +0700","id":60260,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"114.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/01 11:11:28 +0700","media_folder_id":1556,"description":"114","created_at":"2017/02/01 11:11:25 +0700","asset_updated_at":"2017/02/01 11:11:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96305}
  • Small_6666 {"modified_at":"2016/09/24 10:30:12 +0700","id":59316,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6666.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/24 10:30:12 +0700","media_folder_id":1556,"description":"6666","created_at":"2016/09/24 10:30:07 +0700","asset_updated_at":"2016/09/24 10:30:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10400}
  • Small_hair4 {"modified_at":"2016/06/26 10:13:56 +0700","id":58391,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hair4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/26 10:13:56 +0700","media_folder_id":1556,"description":"hair4","created_at":"2016/06/26 10:13:51 +0700","asset_updated_at":"2016/06/26 10:13:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":376472}
  • Small_hair1 {"modified_at":"2016/06/26 10:12:25 +0700","id":58390,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hair1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/26 10:12:25 +0700","media_folder_id":1556,"description":"hair1","created_at":"2016/06/26 10:12:19 +0700","asset_updated_at":"2016/06/26 10:12:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17730}
  • Small_hair {"modified_at":"2016/06/26 10:11:14 +0700","id":58389,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"hair.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/26 10:11:14 +0700","media_folder_id":1556,"description":"\u0e49hair","created_at":"2016/06/26 10:11:09 +0700","asset_updated_at":"2016/06/26 10:11:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69543}
ขนาดย่อ: