นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > rattana.po

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_10-hobbit4 {"description":"Toon27","asset_updated_at":"2014/09/24 10:18:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48743,"deleted_at":null,"created_at":"2014/09/24 10:18:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"10-hobbit4.jpg","updated_at":"2014/09/24 10:18:34 +0700","modified_at":"2014/09/24 10:18:34 +0700","media_folder_id":410,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":35062,"last_commented_at":null}
  • Small_10-hobbit3 {"description":"Toon26","asset_updated_at":"2014/09/24 10:18:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48742,"deleted_at":null,"created_at":"2014/09/24 10:18:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"10-hobbit3.jpg","updated_at":"2014/09/24 10:18:17 +0700","modified_at":"2014/09/24 10:18:17 +0700","media_folder_id":410,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":25834,"last_commented_at":null}
  • Small_10-hobbit2 {"description":"Toon25","asset_updated_at":"2014/09/24 10:17:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48741,"deleted_at":null,"created_at":"2014/09/24 10:17:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"10-hobbit2.jpg","updated_at":"2014/09/24 10:17:31 +0700","modified_at":"2014/09/24 10:17:31 +0700","media_folder_id":410,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":197797,"last_commented_at":null}
  • Small_10-hobbit1 {"description":"Toon24","asset_updated_at":"2014/09/24 10:17:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48740,"deleted_at":null,"created_at":"2014/09/24 10:17:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"10-hobbit1.jpg","updated_at":"2014/09/24 10:17:11 +0700","modified_at":"2014/09/24 10:17:11 +0700","media_folder_id":410,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":35385,"last_commented_at":null}
  • Small_9-seafood2 {"description":"Toon23","asset_updated_at":"2014/09/24 10:16:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48739,"deleted_at":null,"created_at":"2014/09/24 10:16:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"9-seafood2.jpg","updated_at":"2014/09/24 10:16:36 +0700","modified_at":"2014/09/24 10:16:36 +0700","media_folder_id":410,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":39523,"last_commented_at":null}
  • Small_9-seafood1 {"description":"Toon22","asset_updated_at":"2014/09/24 10:16:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48738,"deleted_at":null,"created_at":"2014/09/24 10:16:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"9-seafood1.jpg","updated_at":"2014/09/24 10:16:08 +0700","modified_at":"2014/09/24 10:16:08 +0700","media_folder_id":410,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":87113,"last_commented_at":null}
  • Small_8-newyear2556 {"description":"Toon21","asset_updated_at":"2014/09/24 10:15:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48737,"deleted_at":null,"created_at":"2014/09/24 10:15:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"8-newyear2556.JPG","updated_at":"2014/09/24 10:15:42 +0700","modified_at":"2014/09/24 10:15:42 +0700","media_folder_id":410,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":746526,"last_commented_at":null}
  • Small_8-newyear2532 {"description":"Toon20","asset_updated_at":"2014/09/24 10:15:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48736,"deleted_at":null,"created_at":"2014/09/24 10:15:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"8-newyear2532.jpg","updated_at":"2014/09/24 10:15:18 +0700","modified_at":"2014/09/24 10:15:18 +0700","media_folder_id":410,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":227271,"last_commented_at":null}
  • Small_7-filedtrip50-54-3 {"description":"Toon19","asset_updated_at":"2014/09/24 10:14:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48735,"deleted_at":null,"created_at":"2014/09/24 10:14:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"7-filedtrip50-54-3.jpg","updated_at":"2014/09/24 10:14:46 +0700","modified_at":"2014/09/24 10:14:46 +0700","media_folder_id":410,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":254283,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: