นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 1 · Followed: 3

หลัก > rattana.po

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_10-hobbit4 {"modified_at":"2014/09/24 10:18:34 +0700","id":48743,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10-hobbit4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:18:34 +0700","media_folder_id":410,"description":"Toon27","created_at":"2014/09/24 10:18:30 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:18:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35062}
  • Small_10-hobbit3 {"modified_at":"2014/09/24 10:18:17 +0700","id":48742,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10-hobbit3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:18:17 +0700","media_folder_id":410,"description":"Toon26","created_at":"2014/09/24 10:18:04 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:18:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25834}
  • Small_10-hobbit2 {"modified_at":"2014/09/24 10:17:31 +0700","id":48741,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10-hobbit2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:17:31 +0700","media_folder_id":410,"description":"Toon25","created_at":"2014/09/24 10:17:25 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:17:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":197797}
  • Small_10-hobbit1 {"modified_at":"2014/09/24 10:17:11 +0700","id":48740,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10-hobbit1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:17:11 +0700","media_folder_id":410,"description":"Toon24","created_at":"2014/09/24 10:17:00 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:17:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35385}
  • Small_9-seafood2 {"modified_at":"2014/09/24 10:16:36 +0700","id":48739,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9-seafood2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:16:36 +0700","media_folder_id":410,"description":"Toon23","created_at":"2014/09/24 10:16:30 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:16:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39523}
  • Small_9-seafood1 {"modified_at":"2014/09/24 10:16:08 +0700","id":48738,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9-seafood1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:16:08 +0700","media_folder_id":410,"description":"Toon22","created_at":"2014/09/24 10:16:00 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:16:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87113}
  • Small_8-newyear2556 {"modified_at":"2014/09/24 10:15:42 +0700","id":48737,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"8-newyear2556.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:15:42 +0700","media_folder_id":410,"description":"Toon21","created_at":"2014/09/24 10:15:38 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:15:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":746526}
  • Small_8-newyear2532 {"modified_at":"2014/09/24 10:15:18 +0700","id":48736,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"8-newyear2532.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:15:18 +0700","media_folder_id":410,"description":"Toon20","created_at":"2014/09/24 10:15:08 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:15:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":227271}
  • Small_7-filedtrip50-54-3 {"modified_at":"2014/09/24 10:14:46 +0700","id":48735,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"7-filedtrip50-54-3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/24 10:14:46 +0700","media_folder_id":410,"description":"Toon19","created_at":"2014/09/24 10:14:33 +0700","asset_updated_at":"2014/09/24 10:14:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":254283}
ขนาดย่อ: