นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 11

หลัก > rattiya.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"timelec60.pdf","created_at":"2016/12/15 09:24:33 +0700","asset_updated_at":"2016/12/15 09:24:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/15 09:24:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":76640,"modified_at":"2016/12/15 09:24:41 +0700","media_folder_id":22,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59859,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"namelec60.pdf","created_at":"2016/12/15 09:23:46 +0700","asset_updated_at":"2016/12/15 09:23:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/15 09:23:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":73083,"modified_at":"2016/12/15 09:23:54 +0700","media_folder_id":22,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59858,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lean {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lean.jpg","created_at":"2016/03/08 10:31:08 +0700","asset_updated_at":"2016/03/08 10:31:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/08 10:31:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"LEAN","asset_file_size":26461,"modified_at":"2016/03/08 10:31:14 +0700","media_folder_id":22,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":57039,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu03 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu03.jpg","created_at":"2016/03/04 08:59:58 +0700","asset_updated_at":"2016/03/04 08:59:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/04 09:00:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"mou7","asset_file_size":89293,"modified_at":"2016/03/04 09:00:02 +0700","media_folder_id":22,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56979,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu02.jpg","created_at":"2016/03/04 08:59:35 +0700","asset_updated_at":"2016/03/04 08:59:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/04 08:59:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"mou7","asset_file_size":93688,"modified_at":"2016/03/04 08:59:40 +0700","media_folder_id":22,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56978,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu01.jpg","created_at":"2016/03/04 08:59:05 +0700","asset_updated_at":"2016/03/04 08:59:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/03/04 08:59:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"mou7","asset_file_size":78889,"modified_at":"2016/03/04 08:59:08 +0700","media_folder_id":22,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56977,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_communication-goodleader {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"communication-goodleader.jpg","created_at":"2016/02/18 11:01:09 +0700","asset_updated_at":"2016/02/18 11:01:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/18 11:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23","asset_file_size":101032,"modified_at":"2016/02/18 11:01:16 +0700","media_folder_id":22,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56641,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"surveymou7.pdf","created_at":"2015/10/26 08:43:38 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 08:43:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 08:43:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":169057,"modified_at":"2015/10/26 08:43:44 +0700","media_folder_id":22,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55289,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"surrveymou7.doc","created_at":"2015/10/26 08:42:16 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 08:42:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/10/26 08:42:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23","asset_file_size":59904,"modified_at":"2015/10/26 08:42:20 +0700","media_folder_id":22,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55288,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: