นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > ruschanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_photoaso1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e2a\u0e19\u0e25","asset_updated_at":"2013/11/04 08:49:16 +0700","asset_file_name":"Photoaso1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43516,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3886,"media_folder_id":237,"created_at":"2013/11/04 08:49:17 +0700","modified_at":"2013/11/04 09:02:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/04 09:02:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_photoaso {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e2a\u0e19\u0e25","asset_updated_at":"2013/11/04 08:46:12 +0700","asset_file_name":"Photoaso.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100682,"media_folder_id":237,"created_at":"2013/11/04 08:46:12 +0700","modified_at":"2013/11/04 09:02:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/11/04 09:02:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2013/02/28 18:51:07 +0700","asset_file_name":"picture1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38479,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21070,"media_folder_id":237,"created_at":"2013/02/28 18:46:11 +0700","modified_at":"2013/02/28 18:51:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/28 18:51:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_j2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e14\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e23\u0e27\u0e21\u0e40\u0e08","asset_updated_at":"2012/10/18 19:53:30 +0700","asset_file_name":"J2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36324,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72943,"media_folder_id":237,"created_at":"2012/10/18 19:53:30 +0700","modified_at":"2012/10/18 20:01:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/18 20:01:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_j3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e23\u0e38\u0e49\u0e07","asset_updated_at":"2012/10/18 19:52:35 +0700","asset_file_name":"J3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36323,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81566,"media_folder_id":237,"created_at":"2012/10/18 19:52:35 +0700","modified_at":"2012/10/18 20:01:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/18 20:01:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_img_5619n {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 TQA","asset_updated_at":"2012/01/20 16:03:45 +0700","asset_file_name":"IMG_5619n.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32930,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54341,"media_folder_id":237,"created_at":"2012/01/20 16:03:45 +0700","modified_at":"2012/01/20 16:03:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/20 16:03:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ภาพ0172 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e19\u0e49\u0e33\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:13 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e0172.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21390,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129879,"media_folder_id":237,"created_at":"2010/03/04 18:50:22 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ภาพ0171 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e31\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e19\u0e49\u0e33\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:13 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e0171.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21389,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":177785,"media_folder_id":237,"created_at":"2010/03/04 18:47:19 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_ภาพ0170 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:13 +0700","asset_file_name":"\u0e20\u0e32\u0e1e0170.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":21388,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121412,"media_folder_id":237,"created_at":"2010/03/04 18:44:23 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:40:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:40:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: