นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สหัทยา พงศ์ประยูร
Ico64
สหัทยา สหัทยา พงศ์ประยูร พงศ์ประยูร
นักวิชาการสัตวบาล
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sahutaya.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_share_27 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e38\u0e13\u0e19\u0e36\u0e01 \u0e2d\u0e23\u0e48\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2f 56","asset_updated_at":"2013/07/30 08:36:31 +0700","asset_file_name":"share_27.06.56.4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41744,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":195449,"media_folder_id":1230,"created_at":"2013/07/30 08:36:31 +0700","modified_at":"2013/07/30 08:36:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/30 08:36:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":5}
  • Small_share_27 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e38\u0e13\u0e19\u0e36\u0e01 \u0e2d\u0e23\u0e48\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2f 56","asset_updated_at":"2013/07/30 08:36:08 +0700","asset_file_name":"share_27.06.56.3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41743,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183177,"media_folder_id":1230,"created_at":"2013/07/30 08:36:08 +0700","modified_at":"2013/07/30 08:36:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/30 08:36:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_share_27 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e38\u0e13\u0e19\u0e36\u0e01 \u0e2d\u0e23\u0e48\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2f 56","asset_updated_at":"2013/07/30 08:35:44 +0700","asset_file_name":"share_27.06.56.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41742,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170464,"media_folder_id":1230,"created_at":"2013/07/30 08:35:44 +0700","modified_at":"2013/07/30 08:35:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/30 08:35:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_share_27 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e38\u0e13\u0e19\u0e36\u0e01 \u0e2d\u0e23\u0e48\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/30 08:34:55 +0700","asset_file_name":"share_27.06.56.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41741,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157450,"media_folder_id":1230,"created_at":"2013/07/30 08:34:55 +0700","modified_at":"2013/07/30 08:34:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/30 08:34:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_nok5 {"member_only_commentable":false,"description":"nok5","asset_updated_at":"2013/07/26 10:19:51 +0700","asset_file_name":"nok5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41626,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46033,"media_folder_id":1230,"created_at":"2013/07/26 10:19:51 +0700","modified_at":"2013/07/26 10:19:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/26 10:19:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_nok4 {"member_only_commentable":false,"description":"nok4","asset_updated_at":"2013/07/26 10:19:09 +0700","asset_file_name":"nok4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41625,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48183,"media_folder_id":1230,"created_at":"2013/07/26 10:19:09 +0700","modified_at":"2013/07/26 10:19:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/26 10:19:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_nok3 {"member_only_commentable":false,"description":"nok3","asset_updated_at":"2013/07/26 10:18:15 +0700","asset_file_name":"nok3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41624,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46663,"media_folder_id":1230,"created_at":"2013/07/26 10:18:15 +0700","modified_at":"2013/07/26 10:18:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/26 10:18:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_nok2 {"member_only_commentable":false,"description":"nok2","asset_updated_at":"2013/07/26 10:17:13 +0700","asset_file_name":"nok2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41623,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69436,"media_folder_id":1230,"created_at":"2013/07/26 10:17:13 +0700","modified_at":"2013/07/26 10:17:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/26 10:17:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_nok1 {"member_only_commentable":false,"description":"nok1","asset_updated_at":"2013/07/26 10:16:13 +0700","asset_file_name":"nok1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41622,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55878,"media_folder_id":1230,"created_at":"2013/07/26 10:16:13 +0700","modified_at":"2013/07/26 10:16:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/26 10:16:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: