นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สหัทยา พงศ์ประยูร
Ico64
สหัทยา สหัทยา พงศ์ประยูร พงศ์ประยูร
นักวิชาการสัตวบาล
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

หลัก > sahutaya.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_share_27 {"modified_at":"2013/07/30 08:36:37 +0700","id":41744,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":5,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share_27.06.56.4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/30 08:36:37 +0700","media_folder_id":1230,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e38\u0e13\u0e19\u0e36\u0e01 \u0e2d\u0e23\u0e48\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2f 56","created_at":"2013/07/30 08:36:31 +0700","asset_updated_at":"2013/07/30 08:36:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":195449}
  • Small_share_27 {"modified_at":"2013/07/30 08:36:11 +0700","id":41743,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share_27.06.56.3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/30 08:36:11 +0700","media_folder_id":1230,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e38\u0e13\u0e19\u0e36\u0e01 \u0e2d\u0e23\u0e48\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2f 56","created_at":"2013/07/30 08:36:08 +0700","asset_updated_at":"2013/07/30 08:36:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":183177}
  • Small_share_27 {"modified_at":"2013/07/30 08:35:50 +0700","id":41742,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share_27.06.56.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/30 08:35:50 +0700","media_folder_id":1230,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e38\u0e13\u0e19\u0e36\u0e01 \u0e2d\u0e23\u0e48\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2f 56","created_at":"2013/07/30 08:35:44 +0700","asset_updated_at":"2013/07/30 08:35:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":170464}
  • Small_share_27 {"modified_at":"2013/07/30 08:34:58 +0700","id":41741,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share_27.06.56.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/30 08:34:58 +0700","media_folder_id":1230,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e04\u0e38\u0e13\u0e19\u0e36\u0e01 \u0e2d\u0e23\u0e48\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07","created_at":"2013/07/30 08:34:55 +0700","asset_updated_at":"2013/07/30 08:34:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":157450}
  • Small_nok5 {"modified_at":"2013/07/26 10:19:54 +0700","id":41626,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nok5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/26 10:19:54 +0700","media_folder_id":1230,"description":"nok5","created_at":"2013/07/26 10:19:51 +0700","asset_updated_at":"2013/07/26 10:19:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46033}
  • Small_nok4 {"modified_at":"2013/07/26 10:19:11 +0700","id":41625,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nok4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/26 10:19:11 +0700","media_folder_id":1230,"description":"nok4","created_at":"2013/07/26 10:19:09 +0700","asset_updated_at":"2013/07/26 10:19:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48183}
  • Small_nok3 {"modified_at":"2013/07/26 10:18:18 +0700","id":41624,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nok3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/26 10:18:18 +0700","media_folder_id":1230,"description":"nok3","created_at":"2013/07/26 10:18:15 +0700","asset_updated_at":"2013/07/26 10:18:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46663}
  • Small_nok2 {"modified_at":"2013/07/26 10:17:16 +0700","id":41623,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nok2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/26 10:17:16 +0700","media_folder_id":1230,"description":"nok2","created_at":"2013/07/26 10:17:13 +0700","asset_updated_at":"2013/07/26 10:17:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69436}
  • Small_nok1 {"modified_at":"2013/07/26 10:16:16 +0700","id":41622,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nok1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/26 10:16:16 +0700","media_folder_id":1230,"description":"nok1","created_at":"2013/07/26 10:16:13 +0700","asset_updated_at":"2013/07/26 10:16:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55878}
ขนาดย่อ: