นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > sakchaibordee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_17200464_1425761267468103_1972892189_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"17200464_1425761267468103_1972892189_o.jpg","created_at":"2017/03/09 09:17:39 +0700","asset_updated_at":"2017/03/09 09:17:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/09 09:17:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"GC-MS-MS","asset_file_size":88194,"modified_at":"2017/03/09 09:17:42 +0700","media_folder_id":1268,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60534,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pun3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Pun3.jpg","created_at":"2017/01/31 10:32:21 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 10:32:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 10:32:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Pun3","asset_file_size":80917,"modified_at":"2017/01/31 10:32:25 +0700","media_folder_id":1268,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60171,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pun2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Pun2.jpg","created_at":"2017/01/31 10:32:05 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 10:32:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 10:32:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pun2","asset_file_size":82242,"modified_at":"2017/01/31 10:32:07 +0700","media_folder_id":1268,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60170,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pun1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pun1.jpg","created_at":"2017/01/31 10:31:48 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 10:31:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 10:31:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pun1","asset_file_size":97556,"modified_at":"2017/01/31 10:31:55 +0700","media_folder_id":1268,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60169,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_spme33 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPME33.JPG","created_at":"2017/01/18 11:30:43 +0700","asset_updated_at":"2017/01/18 11:30:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/18 11:30:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"SPME33","asset_file_size":22201,"modified_at":"2017/01/18 11:30:48 +0700","media_folder_id":1268,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60070,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_spme22 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPME22.JPG","created_at":"2017/01/18 11:30:23 +0700","asset_updated_at":"2017/01/18 11:30:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/18 11:30:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"SPME22","asset_file_size":40437,"modified_at":"2017/01/18 11:30:31 +0700","media_folder_id":1268,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60069,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_spme11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SPME11.JPG","created_at":"2017/01/18 11:30:04 +0700","asset_updated_at":"2017/01/18 11:30:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/18 11:30:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"SPME11","asset_file_size":48026,"modified_at":"2017/01/18 11:30:06 +0700","media_folder_id":1268,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60068,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_14937414_700245353462297_6426880551903899999_n {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"14937414_700245353462297_6426880551903899999_n.jpg","created_at":"2016/11/11 09:23:23 +0700","asset_updated_at":"2016/11/11 09:23:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/11 09:23:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"99","asset_file_size":138528,"modified_at":"2016/11/11 09:23:27 +0700","media_folder_id":1268,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":59671,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_box3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Box3.JPG","created_at":"2016/02/01 09:45:45 +0700","asset_updated_at":"2016/02/01 09:45:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 09:45:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"box3","asset_file_size":72502,"modified_at":"2016/02/01 09:45:46 +0700","media_folder_id":1268,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":56439,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: