นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 5

หลัก > sakchaibordee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_17200464_1425761267468103_1972892189_o {"modified_at":"2017/03/09 09:17:42 +0700","id":60534,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"17200464_1425761267468103_1972892189_o.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/09 09:17:42 +0700","media_folder_id":1268,"description":"GC-MS-MS","created_at":"2017/03/09 09:17:39 +0700","asset_updated_at":"2017/03/09 09:17:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":88194}
  • Small_pun3 {"modified_at":"2017/01/31 10:32:25 +0700","id":60171,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Pun3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 10:32:25 +0700","media_folder_id":1268,"description":"Pun3","created_at":"2017/01/31 10:32:21 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 10:32:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80917}
  • Small_pun2 {"modified_at":"2017/01/31 10:32:07 +0700","id":60170,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Pun2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 10:32:07 +0700","media_folder_id":1268,"description":"pun2","created_at":"2017/01/31 10:32:05 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 10:32:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82242}
  • Small_pun1 {"modified_at":"2017/01/31 10:31:55 +0700","id":60169,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pun1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 10:31:55 +0700","media_folder_id":1268,"description":"pun1","created_at":"2017/01/31 10:31:48 +0700","asset_updated_at":"2017/01/31 10:31:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":97556}
  • Small_spme33 {"modified_at":"2017/01/18 11:30:48 +0700","id":60070,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPME33.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/18 11:30:48 +0700","media_folder_id":1268,"description":"SPME33","created_at":"2017/01/18 11:30:43 +0700","asset_updated_at":"2017/01/18 11:30:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":22201}
  • Small_spme22 {"modified_at":"2017/01/18 11:30:31 +0700","id":60069,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPME22.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/18 11:30:31 +0700","media_folder_id":1268,"description":"SPME22","created_at":"2017/01/18 11:30:23 +0700","asset_updated_at":"2017/01/18 11:30:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40437}
  • Small_spme11 {"modified_at":"2017/01/18 11:30:06 +0700","id":60068,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPME11.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/18 11:30:06 +0700","media_folder_id":1268,"description":"SPME11","created_at":"2017/01/18 11:30:04 +0700","asset_updated_at":"2017/01/18 11:30:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48026}
  • Small_14937414_700245353462297_6426880551903899999_n {"modified_at":"2016/11/11 09:23:27 +0700","id":59671,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"14937414_700245353462297_6426880551903899999_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/11 09:23:27 +0700","media_folder_id":1268,"description":"99","created_at":"2016/11/11 09:23:23 +0700","asset_updated_at":"2016/11/11 09:23:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":138528}
  • Small_box3 {"modified_at":"2016/02/01 09:45:46 +0700","id":56439,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Box3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 09:45:46 +0700","media_folder_id":1268,"description":"box3","created_at":"2016/02/01 09:45:45 +0700","asset_updated_at":"2016/02/01 09:45:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72502}
ขนาดย่อ: