นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > sakchaibordee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_17200464_1425761267468103_1972892189_o {"member_only_commentable":false,"description":"GC-MS-MS","asset_updated_at":"2017/03/09 09:17:39 +0700","asset_file_name":"17200464_1425761267468103_1972892189_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60534,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88194,"media_folder_id":1268,"created_at":"2017/03/09 09:17:39 +0700","modified_at":"2017/03/09 09:17:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/09 09:17:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pun3 {"member_only_commentable":false,"description":"Pun3","asset_updated_at":"2017/01/31 10:32:21 +0700","asset_file_name":"Pun3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60171,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80917,"media_folder_id":1268,"created_at":"2017/01/31 10:32:21 +0700","modified_at":"2017/01/31 10:32:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 10:32:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pun2 {"member_only_commentable":false,"description":"pun2","asset_updated_at":"2017/01/31 10:32:05 +0700","asset_file_name":"Pun2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60170,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82242,"media_folder_id":1268,"created_at":"2017/01/31 10:32:05 +0700","modified_at":"2017/01/31 10:32:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 10:32:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pun1 {"member_only_commentable":false,"description":"pun1","asset_updated_at":"2017/01/31 10:31:48 +0700","asset_file_name":"pun1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60169,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97556,"media_folder_id":1268,"created_at":"2017/01/31 10:31:48 +0700","modified_at":"2017/01/31 10:31:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/31 10:31:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_spme33 {"member_only_commentable":false,"description":"SPME33","asset_updated_at":"2017/01/18 11:30:43 +0700","asset_file_name":"SPME33.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60070,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22201,"media_folder_id":1268,"created_at":"2017/01/18 11:30:43 +0700","modified_at":"2017/01/18 11:30:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/18 11:30:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_spme22 {"member_only_commentable":false,"description":"SPME22","asset_updated_at":"2017/01/18 11:30:23 +0700","asset_file_name":"SPME22.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60069,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40437,"media_folder_id":1268,"created_at":"2017/01/18 11:30:23 +0700","modified_at":"2017/01/18 11:30:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/18 11:30:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_spme11 {"member_only_commentable":false,"description":"SPME11","asset_updated_at":"2017/01/18 11:30:04 +0700","asset_file_name":"SPME11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60068,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48026,"media_folder_id":1268,"created_at":"2017/01/18 11:30:04 +0700","modified_at":"2017/01/18 11:30:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/18 11:30:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_14937414_700245353462297_6426880551903899999_n {"member_only_commentable":false,"description":"99","asset_updated_at":"2016/11/11 09:23:22 +0700","asset_file_name":"14937414_700245353462297_6426880551903899999_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59671,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138528,"media_folder_id":1268,"created_at":"2016/11/11 09:23:23 +0700","modified_at":"2016/11/11 09:23:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/11 09:23:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_box3 {"member_only_commentable":false,"description":"box3","asset_updated_at":"2016/02/01 09:45:45 +0700","asset_file_name":"Box3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56439,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72502,"media_folder_id":1268,"created_at":"2016/02/01 09:45:45 +0700","modified_at":"2016/02/01 09:45:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/01 09:45:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: