นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > sakkayot.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ข้าหลวงหลังลาย[1] {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e32\u0e22[1].JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1274,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","created_at":"2011/03/16 22:38:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:48:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:48:58 +0700","id":27667,"asset_file_size":24227}
  • Small_imagescadf546r {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"imagesCADF546R.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1274,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19","created_at":"2010/02/05 21:02:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:44:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:44:55 +0700","id":20773,"asset_file_size":1439}
  • Small_imagescag6yd1w {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"imagesCAG6YD1W.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1274,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19","created_at":"2010/02/05 21:02:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:44:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:44:54 +0700","id":20772,"asset_file_size":3190}
  • Small_ครู {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e04\u0e23\u0e39.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1274,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e23\u0e39\u0e15\u0e35\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2010/02/03 23:46:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:39:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:39:21 +0700","id":20728,"asset_file_size":27903}
  • Small_แปรง {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1274,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e1f\u0e31\u0e19\u003C/p\u003E","created_at":"2010/02/03 23:43:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 16:39:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 16:39:21 +0700","id":20727,"asset_file_size":35908}
ขนาดย่อ: