นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > sakkayot.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ข้าหลวงหลังลาย[1] {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:48:58 +0700","media_folder_id":1274,"deleted_at":null,"asset_file_size":24227,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":27667,"created_at":"2011/03/16 22:38:54 +0700","asset_file_name":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e32\u0e22[1].JPG","updated_at":"2011/06/01 16:48:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:42 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_imagescadf546r {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:44:55 +0700","media_folder_id":1274,"deleted_at":null,"asset_file_size":1439,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20773,"created_at":"2010/02/05 21:02:30 +0700","asset_file_name":"imagesCADF546R.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:44:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:51 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_imagescag6yd1w {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:44:54 +0700","media_folder_id":1274,"deleted_at":null,"asset_file_size":3190,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20772,"created_at":"2010/02/05 21:02:03 +0700","asset_file_name":"imagesCAG6YD1W.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:44:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:50 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ครู {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:39:21 +0700","media_folder_id":1274,"deleted_at":null,"asset_file_size":27903,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20728,"created_at":"2010/02/03 23:46:46 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e23\u0e39.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:39:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:53 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e23\u0e39\u0e15\u0e35\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_แปรง {"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:39:21 +0700","media_folder_id":1274,"deleted_at":null,"asset_file_size":35908,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":20727,"created_at":"2010/02/03 23:43:47 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e07.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:39:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:32:53 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e1f\u0e31\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: