นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > sakon.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sr08085909 {"asset_file_name":"sr08085909.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/08 13:31:01 +0700","media_folder_id":1553,"description":"sr08085909","updated_at":"2016/08/08 13:31:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/08 13:30:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":574312,"id":58959,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:30:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sr08085908 {"asset_file_name":"sr08085908.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/08 13:30:30 +0700","media_folder_id":1553,"description":"sr08085908","updated_at":"2016/08/08 13:30:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/08 13:30:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":283039,"id":58958,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:30:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sr08085907 {"asset_file_name":"sr08085907.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/08 13:29:58 +0700","media_folder_id":1553,"description":"sr08085907","updated_at":"2016/08/08 13:29:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/08 13:29:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":476616,"id":58957,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:29:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sr08085906 {"asset_file_name":"sr08085906.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/08 13:28:52 +0700","media_folder_id":1553,"description":"sr08085906","updated_at":"2016/08/08 13:28:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/08 13:28:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":334942,"id":58956,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:28:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sr08085905 {"asset_file_name":"sr08085905.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/08 13:28:21 +0700","media_folder_id":1553,"description":"sr08085905","updated_at":"2016/08/08 13:28:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/08 13:28:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":278274,"id":58955,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:28:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sr08085904 {"asset_file_name":"sr08085904.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/08 13:27:15 +0700","media_folder_id":1553,"description":"sr08085904","updated_at":"2016/08/08 13:27:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/08 13:27:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":291845,"id":58954,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:27:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sr08085903 {"asset_file_name":"sr08085903.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/08 13:26:44 +0700","media_folder_id":1553,"description":"sr08085903","updated_at":"2016/08/08 13:26:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/08 13:26:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":269751,"id":58953,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:26:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sr08085902 {"asset_file_name":"sr08085902.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/08/08 13:25:43 +0700","media_folder_id":1553,"description":"sr08085902","updated_at":"2016/08/08 13:25:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/08 13:25:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":415251,"id":58952,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/08 13:25:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_sk14065910 {"asset_file_name":"sk14065910.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/16 11:06:52 +0700","media_folder_id":1553,"description":"sk140659010","updated_at":"2016/06/16 11:06:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/16 11:06:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":341764,"id":58211,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/16 11:06:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: