นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นายแสงเทียน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_equ3 equ
Ico24 Ico32_equ2 equ
Ico24 Ico32_equ1 equ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > samrit.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_equ3 {"modified_at":"2019/07/26 10:34:20 +0700","id":63062,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"equ3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/26 10:34:20 +0700","media_folder_id":1,"description":"equ","created_at":"2019/07/26 10:34:17 +0700","asset_updated_at":"2019/07/26 10:34:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":19954}
  • Small_equ2 {"modified_at":"2019/07/26 10:33:53 +0700","id":63061,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"equ2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/26 10:33:53 +0700","media_folder_id":1,"description":"equ","created_at":"2019/07/26 10:33:51 +0700","asset_updated_at":"2019/07/26 10:33:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":13620}
  • Small_equ1 {"modified_at":"2019/07/26 10:33:27 +0700","id":63060,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"equ1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/26 10:33:27 +0700","media_folder_id":1,"description":"equ","created_at":"2019/07/26 10:33:25 +0700","asset_updated_at":"2019/07/26 10:33:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7974}
  • Small_equ {"modified_at":"2019/07/26 10:22:39 +0700","id":63059,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"equ.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/26 10:22:39 +0700","media_folder_id":1,"description":"equ","created_at":"2019/07/26 10:22:33 +0700","asset_updated_at":"2019/07/26 10:22:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":17361}
  • Small_php {"modified_at":"2019/07/25 16:20:24 +0700","id":63058,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"php.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/25 16:20:24 +0700","media_folder_id":1,"description":"php","created_at":"2019/07/25 16:20:21 +0700","asset_updated_at":"2019/07/25 16:20:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":18087}
  • Small_wsc5 {"modified_at":"2016/06/27 23:54:18 +0700","id":58405,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wsc5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/27 23:54:18 +0700","media_folder_id":1,"description":"Web Server for Chrome","created_at":"2016/06/27 23:54:14 +0700","asset_updated_at":"2016/06/27 23:54:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21231}
  • Small_wsc4 {"modified_at":"2016/06/27 23:53:57 +0700","id":58404,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wsc4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/27 23:53:57 +0700","media_folder_id":1,"description":"Web Server for Chrome","created_at":"2016/06/27 23:53:52 +0700","asset_updated_at":"2016/06/27 23:53:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66652}
  • Small_wsc3 {"modified_at":"2016/06/27 23:53:31 +0700","id":58403,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wsc3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/27 23:53:31 +0700","media_folder_id":1,"description":"Web Server for Chrome","created_at":"2016/06/27 23:53:25 +0700","asset_updated_at":"2016/06/27 23:53:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32572}
  • Small_wsc2 {"modified_at":"2016/06/27 23:52:00 +0700","id":58402,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wsc2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/27 23:52:00 +0700","media_folder_id":1,"description":"Web Server for Chrome","created_at":"2016/06/27 23:51:55 +0700","asset_updated_at":"2016/06/27 23:51:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":21375}
ขนาดย่อ: