นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kon1Kon
Ico64
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี
อาจารย์ระดับ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > saowalak.ro

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_reading {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"reading.jpg","created_at":"2008/03/03 12:54:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","asset_file_size":3617,"modified_at":"2011/05/31 15:25:56 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4871,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_9789744432827 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"9789744432827.gif","created_at":"2008/03/03 12:46:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:25:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e04\u0e34\u0e14\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_file_size":8247,"modified_at":"2011/05/31 15:25:56 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4870,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_boy_and_girl2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"boy_and_girl2.jpg","created_at":"2008/02/24 12:18:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:21:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e0a\u0e32\u0e22","asset_file_size":3463,"modified_at":"2011/05/31 15:21:39 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4581,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_704_1024_new {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"704_1024_new.jpg","created_at":"2008/02/20 11:58:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E7041024\u003C/p\u003E","asset_file_size":133818,"modified_at":"2011/05/31 15:20:18 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4495,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_0120103247_resize {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"0120103247_resize.JPG","created_at":"2008/02/20 11:35:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cstrong\u003E0120103247\u003C/strong\u003E","asset_file_size":118669,"modified_at":"2011/05/31 15:20:17 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4492,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_0120103133_resize {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"0120103133_resize.JPG","created_at":"2008/02/20 11:34:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e23\u0e33","asset_file_size":52111,"modified_at":"2011/05/31 15:20:17 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4491,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_0120095233_cropped {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"0120095233_cropped.JPG","created_at":"2008/02/20 11:33:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e23\u0e33","asset_file_size":48363,"modified_at":"2011/05/31 15:20:16 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4490,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_0120095150_cropped {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"0120095150_cropped.JPG","created_at":"2008/02/20 11:32:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e23\u0e33","asset_file_size":79888,"modified_at":"2011/05/31 15:20:16 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4489,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_0120095019_resize {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"0120095019_resize.JPG","created_at":"2008/02/20 11:31:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e23\u0e33\u003C/p\u003E","asset_file_size":77125,"modified_at":"2011/05/31 15:20:16 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4488,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: