นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ผีเสื้อทรนง
Ico64
นางสาว เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > saowalak.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Ico64_hd-jane1 {"media_folder_id":88,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e25\u0e33\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/10/17 18:26:00 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"HD-Jane1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":65497,"visibility":null,"id":58}
  • Ico64_hd-jane {"media_folder_id":88,"description":"\u003Cp\u003EJane\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/10/17 18:17:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"HD-Jane.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":71442,"visibility":null,"id":57}
ขนาดย่อ: